Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

CZEGO NA TEMAT LASÓW W BESKIDZIE ŚLĄSKIM NIE MÓWIĄ ARCHIWALNE MAPY?

27.01.2021 - 14:38 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

Wykorzystując archiwalne mapy do analizy zmian ekosystemów leśnych pod wpływem działalności człowieka, często określić można jedynie zmiany zasięgu lasów. Nie jest to jednak wystarczające, aby ocenić stopień ich przekształcenia przez człowieka.

W artykule, który ukazał się w czasopiśmie „Resources”, dr Michał Sobala i prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov pokazują na podstawie badań współczesnych siedlisk leśnych, że wpływ historycznej gospodarki leśnej na ekosystemy leśne w okolicach Skrzycznego i Magurki Radziechowskiej (Beskid Śląski) był większy niż wskazują na to archiwalne mapy. Dawna gospodarka leśna przyczyniła się do dominacji świerka pospolitego w drzewostanie, siedliska naturalne zajmują obecnie jedynie 28% badanego obszaru, a siedliska przekształcone antropogenicznie – ponad 50%. Ponadto w ciągu ostatnich lat na powierzchni prawie 40% badanego obszaru zaobserwowano zamieranie lasów świerkowych.

Sobala, M.; Rahmonov, O. The Human Impact on Changes in the Forest Range of the Silesian Beskids (Western Carpathians). Resources 2020, 9, 141. https://doi.org/10.3390/resources9120141

Current range of forest areas: A – excluding felling areas; B – including felling areas. 1—forest lands, 2—non-forest areas, 3—felling areas.
return to top