Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Czy mieszkaniec metropolii żyje w mieście?

03.02.2021 - 11:18 aktualizacja 15.03.2021 - 12:03
Redakcja: szczepansamulewicz

Zespół Badań Krajobrazu pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Urszuli Mygi-Piątek wykonał serię badań dotyczących krajobrazu metropolii.

Badania dowiodły, że większość terenów metropolii analizowanych w granicach administracyjnych nie pokrywają wyłącznie krajobrazy miejskie, ale te o charakterze wiejskim i przejściowym, natomiast krajobrazy typowo miejskie występują jedynie w  centralnych częściach. Opracowany i zastosowany w badaniach wskaźnik ULII (Urban Landscape Intensity Index) pokazał, że stosowanie kryterium krajobrazowego w wydzielaniu metropolii daje inny zasięg przestrzenny metropolii niż kryteria administracyjno-polityczne, funkcjonalne, sieciowe. Ponadto analizy przekształceń krajobrazu prowadzone w gminach wiejskich metropolii dowiodły, że krajobrazy tych obszarów podlegają dynamicznym zmianom, prowadzącym do tworzenia się stref podmiejskich.

Zidentyfikowano w nich procesy charakterystyczne dla przedmieść i terenów zurbanizowanych. Nasuwa się więc pytanie czy niedługo krajobrazy wiejskie w metropolii znikną? Wyniki dotychczasowych badań zostały opublikowane w czasopismach Land i Sustainability, a także będą kontynuowane w przyszłości w projektach naukowych Zespołu Badań Krajobrazu.

Myga-Piątek, U.; Żemła-Siesicka, A.; Pukowiec-Kurda, K.; Sobala, M.; Nita, J. Is There Urban Landscape in Metropolitan Areas? An Unobvious Answer Based on Corine Land Cover Analyses. Land 2021, 10, 51. https://doi.org/10.3390/land10010051

Pukowiec-Kurda, K.; Vavrouchová, H. Land Cover Change and Landscape Transformations (2000–2018) in the Rural Municipalities of the Upper Silesia-Zagłębie Metropolis. Sustainability 2020, 12, 9911. https://doi.org/10.3390/su12239911

Wartość wskaźnika ULII (Urban Landscape Intensity Index) w obrębie wybranych obszarów metropolitalnych
return to top