Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Zapis środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego na południowym szelfie Laurussii

05.02.2021 - 09:28 aktualizacja 15.03.2021 - 11:59
Redakcja: lukaszmalarzewski

Ponad 350 milionów lat temu doszło do tak zwanego środkowoturnejskiego (karbon) zdarzenia beztlenowego, kiedy w skali globalnej pojawiły się warunki anoksyczne w morzach i oceanach. Pracownicy naszego Instytutu zajęli się szczegółową rekonstrukcją zmian paleooceanograficznych na południowym szelfie Laurussii w oparciu o interdyscyplinarne badania geochemiczne oraz paleoekologiczno-facjalne. Przeprowadzone szczegółowe badania wykazały, iż zdarzenie to było związane z powodowanym wzmożonym wulkanizmem ociepleniem klimatu, wskutek którego doszło do deglacjacji Gondwany oraz globalnej transgresji. Wulkanizm w powiązaniu z występującymi na szelfie upwellingami (prądami wstępującymi) spowodował wzrost produktywności prowadzący do pogrzebania znacznych ilości materii organicznej w tym czasie. Mogło to w konsekwencji doprowadzić do ochłodzenia klimatu oraz późnopaleozoicznego zlodowacenia Gondwany, poprzez związanie w trakcie środkowego turneju w osadach bardzo dużych ilości węgla organicznego. Wyniki pracy zostały opublikowane w czasopiśmie: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

 

Niniejsza praca jest wynikiem projektu NCN OPUS, pt. Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegrowanych badań geochemicznych i paleoekologiczno-facjalnych.

 

Rakociński, M., Marynowski, L., Zatoń, M., Filipiak, P. 2021. The mid-Tournaisian anoxic event (Lower Carboniferous) in the Laurussian shelf basin (Poland): An integrative approach. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 566, 110236. 1–28. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110236

return to top