Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Niby takie same a jednak inne, czyli jak odróżnić dwa podobne minerały wzbogacone w srebro – badanie djurleitu z Polski

13.05.2021 - 15:11 aktualizacja 13.05.2021 - 15:15
Redakcja: lukaszmalarzewski

Minerały z grupy chalkozynu są często minerałami złożowymi w aspekcie pozyskiwania takich pierwiastków jak Cu czy Ag. Jednym z rzadszych minerałów z tej grupy jest djurleit (Cu31S16), który wystękuje w obrębie złóż miedzionośnych eksploatowanych przez KGHM. Jest to minerał, który występuje w formie masywnej i zarówno pod względem chemicznym jak i właściwości fizycznych jest niezwykle trudny do rozróżnienia od choćby chalkozynu. Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi UŚ, dr Krzysztof Szopa, dr Tomasz Krzykawski, dr Kamila Banasik oraz dr Sylwia Skreczko (wraz z kolegami z Polskiej Akademii Nauk  i Uniwersytetu Patras w Grecji) przedstawili jak dotąd najlepszą charakterystykę ramanowską i dyfrakcyjną djurleitu zasobnego w srebro z kopalni Lubin (KGHM), na podstawie próbki pochodzącej z kolekcji Muzeum Nauk o Ziemi UŚ. Ponadto, mając na uwadze swoje doświadczenie sugerują, że djurleit może być często mylony z chalkozynem podczas eksplantacji złóż. Zaprezentowane dane mogą posłużyć jako materiał porównawczy dla tego minerałów. Więcej szczegółów można znaleźć w artykule:

Szopa, K.; Krzykawski, T.; Banasik, K.; Król, P.; Skreczko, S.; Mounteanou, S.A.; Koziarska, M. EMPA, XRD, and Raman Characterization of Ag-Bearing Djurleite from the Lubin Mine, Lower Silesia, Poland. Minerals 2021, 11, 454. https://doi.org/10.3390/min11050454

Badana próbka djurleitu pochodząca z kolekcji mineralogicznej Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Badana próbka djurleitu pochodząca z kolekcji mineralogicznej Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Djurleit (Dj) w asocjacji z bornitem (Brn), anhydrytem (Anh) i pirytem (Py). Zdjęcie w świetle odbitym.
Djurleit (Dj) w asocjacji z bornitem (Brn), anhydrytem (Anh) i pirytem (Py). Zdjęcie w świetle odbitym.
(a) Dyfraktogram badanego djurleitu porównany z uzyskanym modelem (metoda Ritveld’a) i chalkozynem (standard). (b) Lista pozycji pików dla badanej próbki porównana z przykładowym djurleitem z innej lokalizacji (ICDD, PDF4+ standard, #04-007-1283 kod referencyjny).
(a) Dyfraktogram badanego djurleitu porównany z uzyskanym modelem (metoda Ritveld’a) i chalkozynem (standard). (b) Lista pozycji pików dla badanej próbki porównana z przykładowym djurleitem z innej lokalizacji (ICDD, PDF4+ standard, #04-007-1283 kod referencyjny).
Widmo ramanowskie dla wszystkich minerałów stwierdzonych w próbce pochodzącej z kopalni Lubin. Dodatkowo zaprezentowano przykładowe widmo chalkozynu (baza danych rruff).
Widmo ramanowskie dla wszystkich minerałów stwierdzonych w próbce pochodzącej z kopalni Lubin. Dodatkowo zaprezentowano przykładowe widmo chalkozynu (baza danych rruff).
return to top