Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Stypendium w konkursie „The Laura Bassi Scholarship – Spring 2021” dla Wojciecha Rykały

16.06.2021 - 08:39 aktualizacja 04.11.2022 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

Doktorant Wydziału Nauk Przyrodniczych Instytutu Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu, mgr inż. Wojciech Rykała, uzyskał stypendium edytorskie w ostatniej edycji konkursu „The Laura Bassi Scholarship – Spring 2021”, organizowanym przez Editing Press. Jego celem jest zapewnienie pomocy redakcyjnej doktorantom i młodszym naukowcom, których badania koncentrują się na szeroko rozumianych zaniedbanych tematach studiów. Otrzymane stypendium podkreśla wagę prowadzonych przez doktoranta prac badawczych związanych z toksycznością przekształconych odpadów stałych pod wpływem pożaru na składowiskach i ich oddziaływaniem na środowisko i wody podziemne. Wojciech Rykała jest jedynym w Polsce i jednym z jedenastu młodych naukowców na całym świecie wyróżnionym spośród ponad 2000 zgłoszeń.

Wyniki wiosennej edycji konkursu dostępne są na stronie: editing.press/bassi w zakładce „Spring 2021”.

Opis obecnie prowadzonych badań

Wiele składowisk w Polsce i na świecie nie spełnia odpowiednich wymagań w zakresie ochrony środowiska i wód gruntowych. Mogą one stanowić zagrożenie w wyniku pożarów spowodowanych podpaleniem lub samozapłonem. Niesie to za sobą poważne zagrożenie, które może zanieczyścić pobliskie środowisko i zagrozić pobliskim mieszkańcom.

Badania toksyczności odpadów przekształconych w wyniku pożaru na dzikim składowisku odpadów w Sosnowcu pozwolą ocenić potencjalne zagrożenie dla środowiska wynikające z migracji zanieczyszczeń generowanych przez pożar. Pobrane próbki do badań analizowane są przy użyciu chromatografii gazowej – spektrometrii masowej (GC-MS) jako głównej metody analitycznej w Instytucie Nauk o Ziemi UŚ.

samochody wjeżdżające pod most, w tle ponad budynkami kłęby dymu
samochody stojące na czerwonym świetle, w oddali widać kłęby gęstego dymu
widok z samochodu jadącego ulicą, po prawej stronie budynki nad którymi unoszą się kłęby dymu
return to top