Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jak zmienia się krajobraz na palących się hałdach?

17.06.2021 - 13:52 aktualizacja 17.06.2021 - 13:55
Redakcja: szczepansamulewicz

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi UŚ opublikowali na łamach czasopisma „Land” wyniki badań, dotyczące zmian użytkowania ziemi oraz przebiegu sukcesji roślinności na samozagrzewających się zwałowiskach odpadów po eksploatacji węgla kamiennego.

Badania polegały na określeniu zmian rzeźby i pokrycia terenu oraz zidentyfikowaniu aktywnych stref termicznych na wybranych zwałowiskach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wyniki wskazują, że zróżnicowanie flory na zwałowiskach zależy od obecności mozaiki mikrosiedlisk (często różniących się od siebie znacznie pod względem uwarunkowań siedliskowych) oraz charakteru roślinności występującej w najbliższym otoczeniu. Z kolei dynamika sukcesji na palących się zwałowiskach powęglowych zależy od stadium pożaru, ukształtowania terenu oraz rodzaju podłoża. Badane zmiany środowiskowe są istotne z punktu widzenia monitoringu terenów poprzemysłowych.

Abramowicz, A.; Rahmonov, O.; Chybiorz, R. Environmental Management and Landscape Transformation on Self-Heating Coal-Waste Dumps in the Upper Silesian Coal Basin. Land 2021, 10, 23. https://doi.org/10.3390/land10010023

Zmiany pokrycia terenu na zwałowisku w Rudzie Śląskiej (D-RS-1): 1a: glinianka (lata 90. XX w.), 1b: cegielnia (lata 50.–90. XX w.), 2: glinianka (lata 50.–80. XX w.), 3: inne budynki (lata 90. XX w.), 4: zasięg ortofotomapy, 5: wody powierzchniowe (lata 90. XX w.), 6: drogi (lata 90. XX w.), i 7: drogi kolejowe (lata 90. XX w.)

return to top