Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Trwałość krajobrazu – jak wskazać na mapie niezmienność krajobrazu?

23.06.2021 - 15:43 aktualizacja 23.06.2021 - 15:49
Redakcja: szczepansamulewicz

Krajobraz podlega ciągłej zmianie. Nie zawsze są to zmiany korzystne dla ekosystemów i przynoszące harmonijny rozwój przestrzenny. Trwałość użytkowania terenu zalicza się do jednych z istotniejszych wartości krajobrazu, pomocnych m.in. w procedurze wzmacniania ochrony obszarów szczególnie cennych.

Jak określić trwałość krajobrazu i wskazać, które krajobrazy są najstarsze? Jak pokazać ich zasięgi na mapie? Na te pytania, stanowiące istotny wkład w badania nad trwałością krajobrazu kulturowego, starały się odpowiedzieć prof. Urszula Myga-Piątek oraz dr inż. Anna Żemła-Siesicka. Na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej i szczegółowego studium przypadku Ogrodzieńca, wykorzystując historyczne i współczesne mapy, autorki wskazały krajobrazy o najwyższym stopniu trwałości. Ponadto autorki wprowadzają do obiegu naukowego nowe pojęcie – izochrony krajobrazu. Dzięki nim możliwe jest wskazanie na mapie lokalizacji najstarszych, niezmienionych krajobrazów. Badania stanowią wstępny etap prac nad nową metodyką wizualizacji historycznej zmienności krajobrazów.

Żemła-Siesicka, A.; Myga-Piątek, U. A landscape persistence assessment of Częstochowa Upland. A case study of Ogrodzieniec, Poland. Sustainability 2021, 13 (11), 6408

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/6408

Wzrost obszarów leśnych i osadniczych w sąsiedztwie ruin zamku w Ogrodzieńcu. U góry zdjęcie z okresu 1918-1939 (fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego), u dołu zdjęcie z roku 2020 (kolekcja własna).

Izochrony krajobrazu na obszarze gminy Ogrodzieniec.

Izochrony trwałości krajobrazu dla poszczególnych typów krajobrazu. 1 – leśny, 2 – rolniczy, 3 – osadniczy, 4A – warowny, 4B – przemysłowy, 4C – zbiorniki wodne.

return to top