Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Fast Track Grants 2.0 – Back2Mobility

22.07.2021 - 07:43 aktualizacja 04.11.2022 - 11:59
Redakcja: szczepansamulewicz

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy drugą edycję konkursu na wykorzystanie środków na umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Przyrodniczych. Drodzy Państwo – mając nadzieję na powrót mobilności naukowej konkurs zatytułowaliśmy ‘Fast Track Grants 2.0 – Back2Mobility’ Konkurs jest otwartydla pracowników z grupy NA: badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych oraz z grupy NNA – badawczo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz doktorantów.

Wnioski zawierające: kosztorys, szczegółowe uzasadnienie celu i opis planowanych do dofinansowania działań (zgodne z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu) należy składać:
drogą elektroniczną na adres email: promocja.wnp@us.edu.pl

Regulamin_FTG-B2M

Zalacznik nr 1 do Regulaminu_FTG-B2M

Nabór będzie ciągły do wyczerpania środków. Finansowanie przyznawać będziemy na bieżąco dla wniosków, które spełniać będą kryteria kwalifikowalności zgodnie z Regulaminem konkursu.

Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową, lista wniosków rekomendowanych do finansowania będzie publikowana na stronie internetowej Wydziału Nauk Przyrodniczych.

 

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych

Prof. Leszek Marynowski

i Prodziekan ds. promocji badań i umiędzynarodowienia WNP

Dr Agata Daszkowska-Golec

return to top