Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wpływ danych na podatność osuwiskową

08.10.2021 - 09:47 aktualizacja 08.10.2021 - 10:00
Redakcja: lukaszmalarzewski

Identyfikacja osuwisk i kartowanie terenów podatnych na ruchy masowe ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Ze względu na istotność tych danych, jak również obserwowany w ostatnich latach stały postęp w zakresie dokładności i dostępności cyfrowych modeli terenu oraz baz danych, konieczna jest szczegółowa analiza i ocena wpływu różnic danych wejściowych na jakość i poprawność wynikowych map podatności osuwiskowej. Badania przeprowadzone przez dra Krzysztofa Gaidzika z naszego instytutu i Maríę Teresę Ramírez-Herrerę z UNAM w Meksyku i opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Scientific Reports wskazują na istotne znaczenie zarówno baz danych, rozdzielczości modeli terenu, sposobu identyfikacji osuwisk jak i metod opróbowania. Dobór odpowiedniej metodyki i danych wejściowych zależy jednak przede wszystkim od przeznaczenia i skali wykonywanej analizy.

Gaidzik, K., Ramírez-Herrera, M.T., 2021. The importance of input data on landslide susceptibility mapping. Scientific Reports 11, 19334. https://doi.org/10.1038/s41598-021-98830-y

Porównanie wybranych map podatności osuwiskowej wygenerowanych dla różnych danych wejściowych (Gaidzik & Ramírez-Herrera, 2021).
Porównanie wybranych map podatności osuwiskowej wygenerowanych dla różnych danych wejściowych (Gaidzik & Ramírez-Herrera, 2021).
Porównanie wybranych map podatności osuwiskowej wygenerowanych dla różnych danych wejściowych (Gaidzik & Ramírez-Herrera, 2021).
Porównanie wybranych map podatności osuwiskowej wygenerowanych dla różnych danych wejściowych (Gaidzik & Ramírez-Herrera, 2021).
return to top