Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pracownicy Instytutu Nauk o Ziemi w Radzie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

15.10.2021 - 14:29 aktualizacja 15.10.2021 - 14:41
Redakcja: lukaszmalarzewski

W dniu 12 października 2021 roku dwoje pracowników Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ oraz dr hab. Jan Maciej Waga otrzymało z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Dariusza Starzyckiego powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na lata 2021-2026.

To kolejna kadencja pełnienia przez nich funkcji opiniodawczo-doradczej w Radzie, dlatego otrzymali oni również podziękowania za pracę w Radzie Parków w latach 2016-2021.

Oboje od dzieciństwa związani są z obszarami objętymi obecnie ochroną w postaci parków krajobrazowych. Tam, jako uczniowie prowadzili pierwsze obserwacje i badania terenowe, później pełnili funkcje zawodowe i społeczne. Dziś nadal są blisko związani z tymi obszarami i służąc swoją wiedzą wspierają prawidłowe użytkowanie terenu parków w warunkach poszanowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Akt powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Akt powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Akt powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Akt powołania do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Dr hab. Renata Dulias odbierająca z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Dariusza Starzyckiego powołanie do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Dr hab. Renata Dulias odbierająca z rąk Wicemarszałka Województwa Śląskiego Pana Dariusza Starzyckiego powołanie do Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Dr hab. Jan Maciej Waga przy wyschniętym źródlisku „Spod Skałki” w Zdowie na Wyżynie Częstochowskiej, opisywanym przez niego przed laty jako czynny wypływ w pracy na III Olimpiadę Geograficzną.
Dr hab. Jan Maciej Waga przy wyschniętym źródlisku „Spod Skałki” w Zdowie na Wyżynie Częstochowskiej, opisywanym przez niego przed laty jako czynny wypływ w pracy na III Olimpiadę Geograficzną.
return to top