Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Robinia akacjowa – gość na śląskiej ziemi

21.01.2022 - 14:15 aktualizacja 21.01.2022 - 14:15
Redakcja: lukaszmalarzewski

Dr Dorota Środek oraz prof. dr hab. Oimahmad Rahmonov przeprowadzili w 2021 roku na terenie Śląska badania mające na celu ustalenie składu chemicznego gleb oraz robinii akacjowej, która rosła na badanych terenach. Do pobrania prób wybrano miejsca o różnym stopniu zanieczyszczenia.

W artykule The properties of black locust Robinia pseudoacacia L. to selectively accumulate chemical elements from soils of Ecologically transformed areas opublikowanym w czasopiśmie Forests porównano zawartość metali ciężkich w glebie oraz w poszczególnych częściach rośliny ze wszystkich wyznaczonych miejsc. Uzyskane wyniki pokazały, że robinia akacjowa jest rośliną mającą pozytywny wpływ na formowanie się gleb w miejscach silnie zmienionych pod wpływem działalności człowieka. Dzięki temu może być ona wykorzystywana przy rekultywacji środowiska naturalnego na terenach poprzemysłowych, takich jak hałdy, kopalnie czy składowiska śmieci.

Artykuł dostępny jest na stronie: https://www.mdpi.com/1999-4907/13/1/7/htm

Środek D, Rahmonov O. The Properties of Black Locust Robinia pseudoacacia L. to Selectively Accumulate Chemical Elements from Soils of Ecologically Transformed Areas. Forests. 2022; 13(1):7. https://doi.org/10.3390/f13010007

Drzewo Robinia akacjowa[;:en]Tree - Robinia pseudoacacia
return to top