Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

O sukcesji lasu na beskidzkich polanach

15.02.2022 - 12:24 aktualizacja 15.02.2022 - 12:24
Redakcja: lukaszmalarzewski

W czasopiśmie “Applied Geomatics” ukazał się artykuł dr. Michała Sobali dotyczący czynników, jakie wpływają na proces wtórnej sukcesji lasu na wybranych polanach w Karpatach Zachodnich. W badaniach wykorzystano serie zdjęć lotniczych i ortofotomap z lat 1977-2019, które umożliwiły prześledzenie zmiennego w czasie tempa zarastania porzuconych polan.

Najszybsze tempo sukcesji lasu zaobserwowano na działkach o najmniejszym nasłonecznieniem. Z kolei, działki pokryte lasem w największym stopniu cechuje południowa ekspozycja i największe nachylenie stoku. Są to także te działki, które już w 1977 były pokryte lasem w znacznym stopniu. To pozwala wnioskować, że porzucenie ich rolniczego użytkowania nastąpiło wcześniej niż w przypadku stoków północnych.

Wyniki badań mogą służyć planowaniu działań z zakresu czynnej ochrony krajobrazu oraz stanowić podstawę do prognozowania jego dalszych zmian.

Tekst artykułu dostępny jest na stronie: https://doi.org/10.1007/s12518-022-00418-2

Zmiany RI (Reforestation Index) w latach 1977-2019. Czarne słupki wskazują liczebność działek o określonej wartości wskaźnika RI (bez RI = 0 i 1). Niebieskie linie wskazują działki bez drzew (RI = 0) i z pełnym pokryciem drzewami (RI = 1). Czerwona linia wskazuje średnią wartość RI bez uwzględnienia RI = 0 i RI = 1.
Zmiany RI (Reforestation Index) w latach 1977-2019. Czarne słupki wskazują liczebność działek o określonej wartości wskaźnika RI (bez RI = 0 i 1). Niebieskie linie wskazują działki bez drzew (RI = 0) i z pełnym pokryciem drzewami (RI = 1). Czerwona linia wskazuje średnią wartość RI bez uwzględnienia RI = 0 i RI = 1.
Przewidywane zmiany wskaźnika RI w latach 1977-2019 w zależności od średniego nasłonecznienia działki, jej średniego nachylenia, powierzchni i odchylenia standardowego ekspozycji.
Przewidywane zmiany wskaźnika RI w latach 1977-2019 w zależności od średniego nasłonecznienia działki, jej średniego nachylenia, powierzchni i odchylenia standardowego ekspozycji.
return to top