Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Krajobraz archeologiczny – przeszłość i teraźniejszość

26.05.2022 - 14:49 aktualizacja 26.05.2022 - 14:52
Redakcja: lukaszmalarzewski

W czasopiśmie „Landscape Online” ukazał się artykuł dr Anny Żemły-Siesickiej, dotyczący zmian w krajobrazie archeologicznym na przykładzie krajobrazu megalitycznego Parku Kulturowego Wietrzychowice (woj. kujawsko-pomorskie). Badania kartograficzne i terenowe, obejmujące analizę zmiany w strukturze, fizjonomii i funkcjach krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 200 lat, pozwoliły na określenie historii życia krajobrazu megalitycznego w Wietrzychowicach. Analiza zmian krajobrazu została przedstawiona w formie autorskiego modelu graficznego (Model of Archaeological Landscape Analysis), który stanowi uzupełnienie i rozszerzenie metodyki wizualizacji historycznej zmienności krajobrazów, nad którą pracuje Zespół Badań Krajobrazu pod przewodnictwem prof. dr hab. Urszuli Mygi-Piątek.

Żemła-Siesicka, A. Archaeological landscape – the past and the present. A case study of the megalithic landscape of Wietrzychowice, Poland. Landscape Online 2022, 97, 1099

https://www.landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.2022.1099

Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Model of Archaeological Landscape Analysis (MALA) – analiza krajobrazu archeologicznego na obszarze Parku Kulturowego Wietrzychowice
Model of Archaeological Landscape Analysis (MALA) – analiza krajobrazu archeologicznego na obszarze Parku Kulturowego Wietrzychowice
Jeden z grobowców w Paku Kulturowym Wietrzychowice
Jeden z grobowców w Paku Kulturowym Wietrzychowice
return to top