Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Czy parki narodowe w Polsce chronią krajobrazy naturalne?

05.07.2022 - 10:36 aktualizacja 05.07.2022 - 10:37
Redakcja: lukaszmalarzewski

Próby odpowiedzi na to pytanie podjęli się pracownicy naszego Instytutu: prof. dr hab. Urszula Myga-Piątek, dr Michał Sobala i dr Bartłomiej Szypuła. Celem ich badań była ocena stopnia przekształcenia krajobrazów naturalnych, zarówno na obszarze całej Polski, jak i w obrębie poszczególnych parków narodowych, a także określenie poziomu reprezentacji tych krajobrazów w parkach narodowych.

Przeprowadzone badania wykazały, że rozmieszczenie parków narodowych w Polsce odzwierciedla stopień przekształcenia krajobrazów naturalnych, a parki te chronią krajobrazy najmniej przekształcone w wyniku działalności człowieka. Jedynie dwa spośród 24 typów krajobrazów naturalnych w Polsce nie są chronione w parkach narodowych (są to eoliczne, wzgórzowe krajobrazy w obrębie pasa nizin oraz krzemianowe i glinokrzemianowe – erozyjne krajobrazy pojedynczych wzniesień w obrębie wyżyn i niskich gór). Są to jednocześnie typy krajobrazów naturalnych, które zostały w największym stopniu przekształcone przez człowieka.

Zastosowana w badaniach metoda oceny stopnia przekształcenia krajobrazu może stanowić podstawę do wskazania obszarów, które powinny być objęte ochroną w formie parku narodowego. Badania podkreślają także konieczność utworzenia na terenie Polski nowych parków narodowych, które dzisiaj zajmują jedynie 1% powierzchni naszego kraju.

Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal for Nature Conservation”.

Myga-Piątek U., Sobala M., Szypuła B. 2022. Do national parks protect natural landscapes? Journal for Nature Conservation 68: 126229, https://doi.org/10.1016/j.jnc.2022.126229.

Rodzaje krajobrazów naturalnych w Polsce. Opracowanie własne na podstawie: Richling (2005), zmodyfikowane. Krajobrazy nizin: 1 – glacjalne; 2 – peryglacjalne; 3 – fluwioglacjalne; 4 – eoliczne; Krajobrazy wyżyn i gór niskich: 5 – lessowe - eoliczne; 6 – węglanowe i gipsowe - erozyjne; 7 – krzemianowe i glinokrzemianowe - erozyjne; Krajobrazy gór średnich i wysokich: 8 – gór średnich - erozyjne; 9 – wysokogórskie - erozyjne i glacjalne; Krajobrazy dolin i obniżeń: 10 – zalewowych den dolin - akumulacyjne; 11 – teras nadzalewowych - akumulacyjne; 12 – deltowe - akumulacyjne; 13 – równin bagiennych – akumulacyjne; 14 – obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich - erozyjne.
Rodzaje krajobrazów naturalnych w Polsce. Opracowanie własne na podstawie: Richling (2005), zmodyfikowane. Krajobrazy nizin: 1 – glacjalne; 2 – peryglacjalne; 3 – fluwioglacjalne; 4 – eoliczne; Krajobrazy wyżyn i gór niskich: 5 – lessowe - eoliczne; 6 – węglanowe i gipsowe - erozyjne; 7 – krzemianowe i glinokrzemianowe - erozyjne; Krajobrazy gór średnich i wysokich: 8 – gór średnich - erozyjne; 9 – wysokogórskie - erozyjne i glacjalne; Krajobrazy dolin i obniżeń: 10 – zalewowych den dolin - akumulacyjne; 11 – teras nadzalewowych - akumulacyjne; 12 – deltowe - akumulacyjne; 13 – równin bagiennych – akumulacyjne; 14 – obniżeń denudacyjnych i kotlin w terenach wyżynnych i górskich - erozyjne.
return to top