Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pomiary parametrów klimatu na Babiej Górze – nowa seria pomiarowa

22.08.2022 - 12:49 aktualizacja 22.08.2022 - 12:50
Redakcja: lukaszmalarzewski

W czerwcu 2021 roku zainicjowano nową serię pomiarową przy pomocy automatycznych stacji meteorologicznych (ASM) w obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego. Projekt pt. „Ocena reżimu klimatycznego Babiej Góry” jest wspólną inicjatywą Instytutu Nauk o Ziemi (INoZ) Uniwersytetu Śląskiego (UŚ) i Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN). Trzy ASM zostały zainstalowane po północnej stronie Babiej Góry na różnych wysokościach n.p.m. (800, 1000 i 1400 m n.p.m.). Głównym celem projektu jest pomiar i ocena różnych parametrów klimatu (temperatury, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru). Pomiary wykonywane są co 10 min. Osoby zaangażowane w projekt ze strony INoZ UŚ to: dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ (kierownik), mgr Tomasz Budzik (wykonawca, pracownik techniczny, doktorant), mgr Janusz Godziek (wykonawca, pracownik techniczny, doktorant), dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ (wykonawca). Osoby zaangażowane w projekt ze strony BgPN: mgr Tomasz Lamorski (wykonawca, koordynator). Wyniki pomiarów dostępne są pod adresem: https://klimatbgpn.us.edu.pl/.

Stacja Meteorologiczna na Babiej Górze
Stacja Meteorologiczna na Babiej Górze
return to top