Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zmienne warunki natlenienia w trakcie środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego

10.05.2023 - 10:30 aktualizacja 10.05.2023 - 10:37
Redakcja: lukaszmalarzewski

W majowym numerze jednego z najstarszych czasopism geologicznych Geological Magazine ukazał się artykuł, autorstwa badaczy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Michała Rakocińskiego, Darii Książak, Agnieszki Pisarzowskiej, Michała Zatonia oraz badacza z Université Toulouse III Paul Sabatier we Francji Markusa Aretza, dotyczący zapisu środkowoturnejskiego (dolny karbon) zdarzenia beztlenowego w Montagne Noire w południowej Francji. Zdarzenie sprzed około 355 milionów lat temu dotknęło liczne grupy morskich organizmów, ponieważ w skali globalnej pojawiły się warunki beztlenowe w morzach i oceanach. Jednak jak wykazali badacze w oparciu o szczegółowe analizy geochemiczne oraz petrograficzne osady tworzące się w dzisiejszym obszarze południowej Francji w trakcie tego zdarzenia powstały w lepiej natlenionym środowisku niż w innych obszarach wcześniej szczegółowo zbadanych, to jest na polskim szelfie Laurussii (Góry Świętokrzyskie), czy obszarze Paleotetydy (Alpy Karnickie, Austria). Podwyższone anomalie rtęciowe w profilach francuskich potwierdzają wzmożoną podmorską aktywność wulkaniczną w tym czasie. Jak wykazano procesy wulkaniczne doprowadziły do zmian klimatycznych, które doprowadziły do deglacjacji Gondwany, globalnej transgresji oraz rozwoju warunków beztlenowych w wielu basenach morskich w tym czasie. Jednak jak wykazano nie wszędzie warunki beztlenowe w strefach pelagicznych występowały z jednakową intensywnością.

Praca jest efektem grantu NCN OPUS realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UMO-2014/15/B/ST10/03705) pt. Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegrowanych badań geochemicznych
i paleoekologiczno-facjalnych, kierowanego przez Michała Rakocińskiego (Instytut Nauk o Ziemi UŚ).

Rakociński, M., Książak, D., Pisarzowska, A., Zatoń, M., Aretz, M., 2023. Weak and intermittent anoxia during the mid-Tournaisian (Mississippian) anoxic event in the Montagne Noire, France. Geological Magazine 160(5), 831–854.

https://doi.org/10.1017/S0016756822001297

return to top