Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Lotniczy skaning laserowy przydatny w odtwarzaniu dawnego krajobrazu w Beskidach Zachodnich

30.05.2023 - 12:10 aktualizacja 30.05.2023 - 12:15
Redakcja: lukaszmalarzewski

W odtwarzaniu historycznego krajobrazu najczęściej wykorzystuje się archiwalne mapy i zdjęcia lotnicze, które przedstawiają jego stan w ściśle określonym przekroju czasu. Ponieważ archiwalne mapy są często obarczone błędami, wielu badaczy zwraca uwagę na konieczność weryfikacji ich treści w oparciu o inne źródła danych. Taką możliwość od ponad 20 lat dają dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego. W tym celu co raz częściej wykorzystuje się różne techniki wizualizacji numerycznego modelu terenu, które umożliwiają identyfikację różnych form terenu i obiektów związanych z dawną działalnością człowieka na danym terenie. Tym samym dają możliwość odtwarzania historycznych sposobów użytkowania ziemi. Dotychczas nie oceniono jednak przydatności tych technik, a ich wybór podyktowany był indywidualnymi preferencjami badaczy.

Dr Michał Sobala, członek Zespołu Badań Krajobrazu, wykonał badania mające na celu ocenę przydatności tych technik na przykładzie wybranych polan w Beskidach Zachodnich. Wykazano, że nie jest możliwe wskazanie najbardziej przydatnej techniki wizualizacji numerycznego modelu terenu na potrzeby identyfikacji antropogenicznych form terenu i obiektów związanych z dawnym użytkowaniem polan. Przeciętna przydatność poszczególnych technik nie różni się między sobą znacząco, ale widoczne są różnice w zależności od warunków topograficznych, pokrycia terenu oraz form i obiektów jakie podlegają identyfikacji. Ponadto badania potwierdziły, że w warunkach środowiska górskiego, w których zachodzi intensywna sukcesja lasu na porzuconych gruntach rolnych, techniki wizualizacji numerycznego modelu terenu dają możliwość pomiaru form liniowych, takich jak skarpy teras rolnych czy miedze. Pomiary takie w terenie są często niemożliwe ze względu na pokrycie gęstą roślinnością, która uniemożliwia dostęp do form. Z kolei formy punktowe, takie jak kamienne kopce, są trudne do identyfikacji z użyciem technik wizualizacji numerycznego modelu terenu, co ma związek z ich zróżnicowanym rozmiarem – jedynie największe formy uwidaczniają się na danych z lotniczego skaningu laserowego.

Choć dane pochodzące z lotniczego skaningu laserowego nie dają pełnego obrazu wszystkich istniejących form i obiektów, to zdecydowanie ułatwiają ich identyfikację – zwłaszcza w trudno dostępnym terenie górskim. Tym samym rzucają nowe światło na intensywność oddziaływania człowieka na środowisko Beskidów Zachodnich w przeszłości.

Badania zostały sfinansowane w ramach Małego Projektu z Rezerwy Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi pt. „Przydatność wybranych metod wizualizacji danych z lotniczego skaningu laserowego do inwentaryzacji antropogenicznych form terenu związanych z dawnym użytkowaniem górskich obszarów marginalnych”.

Źródło:

https://doi.org/10.1007/s12520-023-01750-3

http://www.michalsobala.pl/

Formy terenu i obiekty związane z dawnych użytkowaniem rolniczym polan w Karpatach Zachodnich. Fotografie i wizualizacje numerycznego modelu terenu przedstawiają: a) skarpy teras rolnych na Praszywce, b) miedzę na Praszywce, c) kamienne kopce na Prusowie, d) kamienne murki na stokach Ostrego, e) drogę polną na Hali Radziechowskiej, f) pozostałości budynku mieszkalnego na Prusowie. Zastosowano następujące techniki wizualizacji numerycznego modelu terenu: MHS: a–c, e–f, SVF: d (autor zdjęć: Michał Sobala).
Formy terenu i obiekty związane z dawnych użytkowaniem rolniczym polan w Karpatach Zachodnich. Fotografie i wizualizacje numerycznego modelu terenu przedstawiają: a) skarpy teras rolnych na Praszywce, b) miedzę na Praszywce, c) kamienne kopce na Prusowie, d) kamienne murki na stokach Ostrego, e) drogę polną na Hali Radziechowskiej, f) pozostałości budynku mieszkalnego na Prusowie. Zastosowano następujące techniki wizualizacji numerycznego modelu terenu: MHS: a–c, e–f, SVF: d (autor zdjęć: Michał Sobala).
Lokalizacja wybranych liniowych form terenu w zależności od pokrycia terenu: a) skarpy teras rolnych na obszarach pokrytych roślinnością trawiastą można łatwo zidentyfikować w terenie (Prusów), b) kamienny murek wyznaczający granicę pola uprawnego zlokalizowany w lesie, w którym jego pomiar jest możliwy (Ostre), c) kamienny murek wyłaniający się lasu, gdzie pomiar możliwy jest tylko częściowo (Prusów), d) kamienny murek, który można zidentyfikować w terenie, ale jego pomiar jest niemożliwy ze względu na pokrycie drzewami (Ostre), e) młodnik świerkowy uniemożliwia pomiar form, które znajdują się na jego terenie (Praszywka), f) gęsty las z licznymi powalonymi drzewami uniemożliwia pomiar form w terenie (Prusów) (autor zdjęć: Michał Sobala)
Lokalizacja wybranych liniowych form terenu w zależności od pokrycia terenu: a) skarpy teras rolnych na obszarach pokrytych roślinnością trawiastą można łatwo zidentyfikować w terenie (Prusów), b) kamienny murek wyznaczający granicę pola uprawnego zlokalizowany w lesie, w którym jego pomiar jest możliwy (Ostre), c) kamienny murek wyłaniający się lasu, gdzie pomiar możliwy jest tylko częściowo (Prusów), d) kamienny murek, który można zidentyfikować w terenie, ale jego pomiar jest niemożliwy ze względu na pokrycie drzewami (Ostre), e) młodnik świerkowy uniemożliwia pomiar form, które znajdują się na jego terenie (Praszywka), f) gęsty las z licznymi powalonymi drzewami uniemożliwia pomiar form w terenie (Prusów) (autor zdjęć: Michał Sobala)
return to top