Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ocena efektów zabiegów rekultywacyjnych terenów pogórniczych metodami geofizycznymi

07.06.2023 - 14:23 aktualizacja 07.06.2023 - 14:26
Redakcja: lukaszmalarzewski

Rozwój górnictwa, zwłaszcza węgla kamiennego i złóż m.in. rud Zn-Pb doprowadziły do znacznego zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz degradacji powierzchni ziemi w regionie śląsko-krakowskim. Na terenach tych konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich zabiegów rekultywacyjnych mających na celu przywrócenie wartości użytkowych. Niestety działania te są kosztowne i nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Brak jest opracowań, które wspomagają skuteczną rekultywację z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych właściwości odpadów Zn-Pb. W ramach realizowanego projektu parametry te zostały określone za pomocą pomiarów geofizycznych (elektrycznych, elektromagnetycznych oraz georadarowych). Rozpoznania zróżnicowania tych własności i ich korelacja z analizami chemicznymi pozwoliła na określenie: miąższości nawiezionej gleby; głębokości zalegania odpadów i ich miąższości; zasięgu występowania i stopnia zanieczyszczenia gleb. Szczegółowe analizy chemiczne dostarczyły informacji na temat mobilności i dostępności metali ciężkich dla roślin. Kompleksowa analiza wyników badania terenowych i laboratoryjnych pozwoliła także na ocenę efektów rekultywacji oraz wyznaczenie stref wykazujących bardzo wysokie zanieczyszczenie pierwiastkami śladowymi wymagających przeprowadzenia kolejnych zabiegów rekultywacyjnych.

Badania sfinansowane zostały z:  Małych Projektów (Rezerwa Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi) oraz projektu „Ocena efektów zabiegów rekultywacyjnych terenów pogórniczych metodami geofizycznymi”, MINIATURA 5, NCN, 3.11.2021 – 1.11.2022

Przykładowe wyniki pomiarów geofizycznych
Przykładowe wyniki pomiarów geofizycznych
Aluwia antropogeniczne (Olkusz)
return to top