Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rekonstrukcja historii natlenienia i wulkanizmu w południowym szelfie Laurussii i w Oceanie Paleotetydy w trakcie środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego (dolny karbon)

17.08.2023 - 09:12 aktualizacja 17.08.2023 - 09:15
Redakcja: lukaszmalarzewski

W sierpniowym numerze czasopisma Global and Planetary Change ukazał się artykuł autorstwa badaczy Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Michała Rakocińskiego, Jakuba Kucharczyka, Agnieszki Pisarzowskiej, Michała Zatonia, Leszka Marynowskiego oraz niemieckich badaczy Svena Hartenfelsa (Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, Krefeld) i Ralpha Thomasa Beckera (Westfälische Wilhelms University, Münster), dotyczący zapisu środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego. To wczesnokarbońskie zdarzenie sprzed około 355 milionów lat temu dotknęło liczne grupy morskich organizmów, ponieważ w skali globalnej pojawiły się warunki beztlenowe w morzach i oceanach. Ponieważ jednak, wiele grup nie zdążyło się odrodzić po wymieraniu z końca dewonu, dlatego skala tego wymierania była mniejsza niż można by się spodziewać w związku z dotkliwością obserwowanych globalnych zmian środowiskowych.

Autorzy wykonali szczegółowe analizy geochemiczne oraz petrograficzne w klasycznym stanowisku Drewer (Reńskie Góry Łupkowe, Niemcy), które porównano z innymi obszarami, gdzie badano osady środkowoturnejskiego zdarzenia beztlenowego, w celu prześledzenia zmian w środowiskach morskich w szerszej perspektywie paleogeograficznej. Wykazano, iż warunki w środowisku pelagicznym, podczas tego kryzysu, nie były jednolite, cechując się  zmiennym natlenieniem wód przydennych oraz różniły się bliskością i wpływem aktywności wulkanicznej. Liczne regionalne ośrodki magmowe są uważane za potencjalnie odpowiedzialne za drastyczne zmiany paleośrodowiskowe w skali lokalnej i wzrost bioproduktywności w skali globalnej.

Wyniki tych badań stanowią podsumowanie projektu badawczego NCN OPUS realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UMO-2014/15/B/ST10/03705) pt. Środowiska depozycji podczas zdarzenia wczesny Alum (wczesny karbon) na południowym szelfie Laurussii w świetle zintegrowanych badań geochemicznych i paleoekologiczno-facjalnych, kierowanego przez Michała Rakocińskiego (Instytut Nauk o Ziemi UŚ). Niniejsze badania były częściowo finansowane ze środków Inicjatywy Doskonałości Badawczej UŚ.

Rakociński, M., Kucharczyk, J., Pisarzowska, A., Zatoń, M., Marynowski, L.,
Hartenfels, S., Becker, R.T. 2023. Redox changes and mercury signature during the Lower Alum Shale Event (mid-Tournaisian, Mississippian) in the Rhenish Massif: Implications for oxygenation history and volcanism in southern Laurussian shelf and Palaeotethys Ocean. Global and Planetary Change 227, 1–19.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921818123001388

Paleogeografia podczas piętra turnejskiego ~350 Ma (Blakey, 2012) pokazująca lokalizację stanowisk LASE badanych pod kątem geochemii o wysokiej rozdzielczości.
Paleogeografia podczas piętra turnejskiego ~350 Ma (Blakey, 2012) pokazująca lokalizację stanowisk LASE badanych pod kątem geochemii o wysokiej rozdzielczości.
return to top