Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sedymentacyjny i strukturalny zapis dynamiki czoła lądolodu skandynawskiego na obszarze SE części Płaskowyżu Głubczyckiego (przedpole Sudetów Wschodnich, Polska Płd.)

12.09.2023 - 11:42 aktualizacja 12.09.2023 - 11:42
Redakcja: lukaszmalarzewski

W pracy przedstawiono rzadki przypadek moreny spiętrzonej uformowanej przed czołem lądolodu skandynawskiego na obszarze przedpola gór. Badana sukcesja osadów składająca się z glin lodowcowych i piasków deponowanych w strefie marginalnego stożka utworzona została w obrębie kulminacji wzgórza będącego zrębem tektonicznym zbudowanym z piaskowców karbońskich. Odporne paleozoiczne podłoże stanowiło sztywną powierzchnię, wzdłuż której nieskonsolidowane osady zostały pchnięte przez nasuwający się lądolód. Kluczową rolę w rozwoju moreny odegrała warstwa gliny leżącej bezpośrednio powyżej skalnego podłoża pod piaskami wodnolodowcowymi, która podlegała silnym odkształceniom. W jej obrębie doszło do utworzenia powierzchni odkucia. Istotną rolę w tym procesie odegrała wieloletnia zmarzlina, która w czasie nasuwania lądolodu generowała wzrost ciśnienia porowego w niezamarzniętej glinie.

Badania te sfinansowano w ramach konkursu „Małe Projekty 2021” z rezerwy Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi.

Źródło: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2022.108349

Autor notatki: dr. hab. Tomasz Salamon

Osady badanej formy oraz koncepcyjny model rozwoju moreny spiętrzonej.
Osady badanej formy oraz koncepcyjny model rozwoju moreny spiętrzonej.
return to top