Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Ślad turystyczny w krajobrazie archeologicznym

05.10.2023 - 10:08 aktualizacja 05.10.2023 - 10:08
Redakcja: lukaszmalarzewski

Stanowiska archeologiczne stają się coraz częściej przedmiotem zainteresowania turystów, a krajobraz tych miejsc jest w coraz większym stopniu przekształcany przez infrastrukturę turystyczną. Podjęte badania, przeprowadzone na przykładzie wybranych  krajobrazów archeologicznych w Polsce, wprowadzają pojęcie krajobrazowego śladu turystycznego (Tourism Landscape Footprint) w kontekście zmian fizjonomicznych, jakie zachodzą pod wpływem lokalizacji urządzeń turystycznych. Obecne w literaturze naukowej zagadnienia związane ze śladem turystycznym (w tym turystyczny ślad ekologiczny, wodny czy węglowy) dotyczą szeroko pojętego wpływu turystyki na środowisko, jednak pomijają ślad pozostawiony w krajobrazie.

Celem badań było określenie stopnia oddziaływania obiektów turystycznych na krajobraz archeologiczny oraz identyfikacja skutków krajobrazowych tego oddziaływania. Wpływ obiektów turystycznych na krajobraz zależy od liczby elementów infrastruktury turystycznej, ich typu oraz lokalizacji w stosunku do form archeologicznych. W badaniach określono wskaźnik krajobrazowego śladu turystycznego (TLF) dla poszczególnych stanowisk. Otrzymane wyniki wskazują, że krajobraz archeologiczny badanych stanowisk nie został silnie przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Uzyskane wartości wskaźnika krajobrazowego śladu turystycznego dla większości stanowisk są niskie. Porównanie poszczególnych badanych krajobrazów archeologicznych wskazuje, że krajobraz charakteryzujący się największą liczbą urządzeń turystycznych (Wietrzychowice) nie jest krajobrazem o najwyższym wskaźniku krajobrazowego śladu turystycznego, ze względu na koncentrację większości urządzeń na obrzeżach stanowiska archeologicznego.

W związku ze zróżnicowaniem liczby i powierzchni form archeologicznych i infrastruktury turystycznej badanych stanowisk, wyróżniono za pomocą metod statystycznych pięć grup krajobrazów archeologicznych, dla których opisano charakter i skutki krajobrazowe lokalizacji infrastruktury turystycznej.

Badania zostały sfinanswowane z puli: Małe Projekty 2022, tytuł projektu: Tourism footprint in the archaeological landscape in Poland

 

Źródło:

Anna Żemła-Siesicka, 2023, Tourism landscape footprint in the archaeological landscape, Environmental Impact Assessment Review, Volume 103, 107255,

https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107255. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925523002214)

Autor notatki: Anna Żemła-Siesicka

Krajobraz archeologiczny w Odrach. Kamienne kręgi wraz z infrastrukturą turystyczną.
Krajobraz archeologiczny w Odrach. Kamienne kręgi wraz z infrastrukturą turystyczną.
return to top