Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Jak będą wyglądać nasze miasta w przyszłości?

20.11.2023 - 11:52 aktualizacja 20.11.2023 - 12:10
Redakcja: lukaszmalarzewski

Badania przekształcenia krajobrazów miejskich mają cel zarówno naukowy jak i aplikacyjny. Poznanie aktualnie zachodzących procesów daje możliwość prognozowania przyszłych zmian i zapobiegania ich negatywnym skutkom w przestrzeni w przyszłości. Dr Katarzyna Pukowiec-Kurda w swoich badaniach za pomocą matematycznych wskaźników: indeksu zmian krajobrazu (ICh) oraz indeksu zmian typów krajobrazu (IRCh) określiła aktualnie zachodzące zmiany w obszarze krajobrazów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz Okręgu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR) w Czechach. Autorka badała kierunki przekształceń, dynamikę krajobrazu oraz zdiagnozowała procesy, które odpowiadają za jego przekształcenie. Ustalono, że procesami, które mają największy wpływ na kształtowanie krajobrazu jest suburbanizacja, re-industralizacja oraz porzucanie działalności rolniczej z ang. abandonment. Jest to zjawisko typowe dla Europy Środkowej, ale rzadkie dla obszarów miejskich, a mimo to powszechne w GZM. Jeśli zachodzące procesy w przyszłości nie ulegną zmianie lub spowolnieniu, można się spodziewać zabudowania obecnych terenów rolniczych i krajobrazów otwartych poprzez osiedla deweloperskie, hale magazynowe lub ich ewentualnego przekształcenia w nieużytki.

Badania zostały sfinansowane w ramach Małego Projektu realizowanego w 2022 r. pod tytułem: Agricultural land abandonment as one of the contemporary processes of landscape transformation (Porzucenie działalności rolniczej jako jeden ze współczesnych procesów przekształcania krajobrazu).

Źródło: https://www.landscape-online.org/index.php/lo/article/view/LO.2023.1116/LO.2023.1116

Główne procesy przekształcające krajobraz w obszarze GZM
Główne procesy przekształcające krajobraz w obszarze GZM
Abandonment – porzucanie działalności rolniczej i przekształcanie pól w nieużytki na przykładzie Wojkowic i Bobrownik
Abandonment – porzucanie działalności rolniczej i przekształcanie pól w nieużytki na przykładzie Wojkowic i Bobrownik
Zarastające pola w północnej części GZM
Zarastające pola w północnej części GZM
return to top