Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Maleńkie tropy kręgowców wielką paleontologiczną zagadką

20.11.2023 - 09:13 aktualizacja 20.11.2023 - 09:17
Redakcja: lukaszmalarzewski

Tropy kręgowców pozostawione w osadach mogą, wraz z nimi stać się skałą i częścią kopalnego zapisu Życia na Ziemi. Takie tropy są świadectwem zwierząt, które żyły przed tysiącami lub milionami lat – objekt zainteresowania palentologów chcących odkrywać tajemnice Światów Wymarłych.

Tropy maleńkich kręgowców niosą ważne informacje odnośnie kompozycji kopalnych ekosystemów. Małych zwierząt jest więcej w ekosystemach niż zwierząt dużych, znajdują się one również bliżej podstawy piramidy troficznej. Brak tropów maleńkich kręgowców w zapisie kopalnym danej formacji geologicznej budzi zastanowienie – szczególnie, kiedy tropy większych zwierząt są obecne. Maleńkie, milimeterowej skali tropy trudno dostrzec, więc może to jedyny powód ich pozornego braku? Czy może brak maleńkich tropów wynika z faktycznej nieobecności małych kręgowców? A może tropy takie nie przechodzą łatwo do zapisu koplanego na skutek działania, tajemniczych, niesprzyjających czynników?

Wynik badań naukowych podejmujących tę problematykę opublikowało w listopadzie 2023 roku czasopismo PALAIOS. Autorem opracowania jest dr Grzegorz Sadlok, pracownik Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Z opublikowanych badań wynika, że kombinacja takich czynników jak wielkość ziarn budujących podłoże (np. piasek), niewielki ciężar maleńkich kręgowców oraz kolonizacja osadu przez mikroorganizmy (np. biofilm) mogą wpływać negatywnie na możliwość formowania się i końcowego zachowania maleńkich tropów. Dlatego też interpretacja zespołów kopalnych tropów stanowi wyzwanie wymagające uwzględnienie tych czynników (Sadlok, 2023).

Literatura

Sadlok, G. (2023). Taphonomy of Tiny Tetrapod Tracks in an Example from the Lower Permian (Cisuralian) Słupiec Formation (SW Poland). PALAIOS, 38(9):395–406.

Tropy małych kręgowców mają nikłe szanse na przejście w zapis kopalny. Większe ziarna w osadzie (np piasek), niewielki ciężar zwierząt oraz mikroorganizmy kolonizujące osad (np. tworzące biofilm) utrudniają powstanie oraz zachowanie maleńkich tropów.
return to top