Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Geomorfologia Polski

13.02.2024 - 08:08 aktualizacja 13.02.2024 - 08:08
Redakcja: lukaszmalarzewski

W ramach serii wydawniczej World Geomorphological Landscapes ukazała się publikacja Landscapes and Landforms of Poland. W tej obszernej publikacji (748 s.), obejmującej rozdziały ogólne dotyczące uwarunkowań tytułowych krajobrazów geomorfologicznych i rzeźby Polski oraz niemal 40 opracowań regionalnych, znalazły się trzy rozdziały przygotowane przez pracowników Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dwa rozdziały poświęcone jaskiniom i krajobrazom geomorfologicznym dwóch ważnych obszarów krasowych w Polsce – Tatr i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej napisali, odpowiednio, dr hab. Jacek Szczygieł, prof. UŚ i dr Andrzej Tyc. Z kolei dr hab. Renata Dulias, prof. UŚ jest autorką rozdziału dedykowanego rzeźbie antropogenicznej regionu śląskiego, który może być w Polsce uważany za locus typicus występowania szeregu form powstałych w wyniku działalności człowieka.

Redaktorzy książki, w osobach Piotra Migonia i Kacpra Jancewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, zadbali o jej wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Przedstawiane problemy krajobrazów geomorfologicznych, rzeźby i jej ewolucji na terenie Polski są ilustrowane licznymi, oryginalnymi rycinami, fotografiami i mapami.

Książka w wersji drukowanej już wkrótce będzie dostępna w Bibliotece Nauk o Ziemi.

Źródło:

Migoń P., Jancewicz K. (Eds) 2024. Landscapes and Landforms of Poland. World Geomorphological Landscapes. Springer, Cham., 748 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45762-3

Dulias, R. (2024). Upper Silesian Region—An Example of Large-Scale Transformation of Relief by Mining. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45762-3_21

Szczygieł, J. (2024). The Tatra Mountains—Host of the Deepest Caves in the Carpathians. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45762-3_15

Tyc, A. (2024). Kraków-Częstochowa Upland—Monadnocks and Relic Caves in the Karst Landscape. https://doi.org/10.1007/978-3-031-45762-3_22

return to top