Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Relacja pomiędzy aktywnością sejsmiczną a wulkaniczną w rejonie rzeki Colca pod względem transferu naprężenia Coulomba

10.04.2024 - 15:03 aktualizacja 10.04.2024 - 15:07
Redakcja: lukaszmalarzewski

Obszar zlewni rzeki Colca (Andy Środkowe, południowe Peru) narażony jest na występowanie trzęsień ziemi (w większości: Mw < 6, głębokość < 20 km) związanych z aktywnymi uskokami skorupowymi. Ponadto, w regionie tym w ostatnich latach zarejestrowano aktywność wulkanu Sabancaya, głównie w postaci emisji popiołów i fumaroli. Przyczyny aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, a także możliwość ich powiązania pozostają nadal niedostatecznie wyjaśnione. W celu lepszego zrozumienia czynników wpływających na aktywność sejsmiczną i wulkaniczną rejonu rzeki Colca oraz zbadania ich potencjalnego związku, międzynarodowy zespół złożony z doktorantki MŚSD, pracowników naszego instytutu oraz pracowników instytut INGEMMET w Peru, zastosował analizę transferu naprężenia Coulomba. Przedmiotem badań były interakcje pomiędzy wybranymi najsilniejszymi trzęsieniami ziemi lat 1991-2022 rejonu oraz wpływ rozrostu komory magmowej, zaobserwowanego w latach 2013-2022, na odnotowane zdarzenia sejsmiczne. Analiza zmiany naprężenia Coulomba oparta jest na założeniu, że zmiana pozytywna zbliża uskok do zniszczenia, a przez to wystąpienia trzęsienia ziemi, zmiana negatywna natomiast oddala uskok od zniszczenia. Uzyskane wyniki wydają się potwierdzać tektoniczne źródło większości trzęsień ziemi, podczas gdy działalność magmowa mogła jedynie wzmacniać efekt wywołany przez poprzedzającą aktywność sejsmiczną. Jednakże większość analizowanych uskoków nie zostało zbliżonych do zniszczenia na skutek pozytywnej zmiany naprężenia spowodowanej wcześniejszym wstrząsem lub rozrostem komory magmowej. Z tego powodu, kosejsmiczna zmiana statycznego naprężenia Coulomba wydaje się nie być dominującym czynnikiem determinującym występowanie oraz lokalizację trzęsień ziemi w badanym obszarze, co skłania do poszukiwania dalszych odpowiedzi.

Artykuł powstał w ramach projektu NCN OPUS: 2020/39/B/ST10/00042 i został opublikowany w czasopiśmie Seismological Research Letters.

Źródło: Woszczycka, M., Gaidzik, K., Anccasi Figueroa, R.M., Mendecki, M., Benavente, C., 2024. Unraveling the Complex Interplay: Exploring the Relationships between Seismic and Volcanic Activities in the Colca River Area Using the Coulomb Stress Transfer. Seismological Research Letters. doi: https://doi.org/10.1785/0220230261

Mapa lokalizacyjna z zaznaczonymi analizowanymi trzęsieniami ziemi, uskokami oraz źródłem rozrostu komory magmowej (Woszczycka et al., 2024).
Mapa lokalizacyjna z zaznaczonymi analizowanymi trzęsieniami ziemi, uskokami oraz źródłem rozrostu komory magmowej (Woszczycka et al., 2024).
Wybrane wyniki analizy zmiany naprężenia Coulomba spowodowanej głównymi trzęsieniami ziemi (zaznaczone żółtymi gwiazdkami) (Woszczycka et al., 2024).
Wybrane wyniki analizy zmiany naprężenia Coulomba spowodowanej głównymi trzęsieniami ziemi (zaznaczone żółtymi gwiazdkami) (Woszczycka et al., 2024).
return to top