Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Redukcjonizm genopolityki w kontekście relacji między biologią a politologią

Grant w ramach konkursu MINIATURA 3 (NCN) (2019/03/X/HS5/00856). Czas trwania grantu: 12 miesięcy Przyznana kwota: 5 832 zł

Kierownik grantu: dr Mateusz Wajzer

Działanie badawcze: Kwerenda w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu

Celem badania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy analiza ontologicznych, metodologicznych i epistemologicznych założeń redukcjonizmu genopolityki może dać podstawę do postawienia hipotezy o zasadniczo antyredukcjonistycznej orientacji współczesnych powiązań między biologią a politologią? Jakimi cechami odznacza się wobec tego redukcjonizm genopolityki? Czy zakłada bezstratną redukcję politologii do biologii, czy czyni biologię i politologię podejściami komplementarnymi? Kwerenda w Austriackiej Bibliotece Narodowej umożliwi opracowanie ogólnoteoretycznych problemów łączenia podejść biologicznych z podejściami politologicznymi.

return to top