Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk Politycznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk

mieczyslaw.stolarczyk@us.edu.pl

Pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2012 roku. Autor 4 monografii oraz ponad 140 artykułów zamieszczonych w czasopismach specjalistycznych i w pracach zbiorowych. Promotor 9 zakończonych doktoratów, w większości obronionych z wyróżnieniem. Recenzent ponad 40 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz recenzji w postępowaniu o tytuł naukowy. Redaktor bądź współredaktor prawie 20 prac zbiorowych. Recenzent wydawniczy 24 prac zbiorowych wydanych w czołowych polskich wydawnictwach akademickich. W latach 2003-2017 kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych w INPiDz Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim: problemu niemieckiego po II wojnie światowej, polityki zagranicznej RFN, stosunków polsko-niemieckich, polityki zagranicznej RP, miejsca Rosji w polityce bezpieczeństwa Polski oraz stosunków polsko-rosyjskich, problemów integracji europejskiej, problemów bezpieczeństwa w pozimnowojennej Europie, relacji transatlantyckich, ewolucji europejskiego i globalnego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym.

Realizowany projekt badawczy: Tendencje ewolucji globalnego i europejskiego systemu międzynarodowego w okresie pozimnowojennym i ich implikacje dla bezpieczeństwa Polski.

PBN

return to top