Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Wydział Stopień Forma studiów STUDIA
DZIENNE
KIERUNEK Język lektoratu
W1

Wydział Humanistyczny

pierwszy stacjonarne W1S103 Filologia polska Moduł język obcy
drugi stacjonarne W1S203 Filologia polska
pierwszy stacjonarne W1S105 Historia Moduł język obcy
pierwszy niestacjonarne W1N103 Historia Moduł język obcy
pierwszy stacjonarne W1S107 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Moduł język obcy
pierwszy niestacjonarne W1N107a Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Moduł język obcy
pierwszy stacjonarne W1S109 Komunikacja cyfrowa Moduł język obcy
drugi stacjonarne W1S211 Kulturoznawstwo
pierwszy stacjonarne W1S112 Kultury mediów Moduł język obcy
drugi stacjonarne W1S212 Kultury mediów
pierwszy stacjonarne W1S113 Logopedia Moduł język obcy
pierwszy stacjonarne W1S114 Międzynarodowe studia polskie Moduł język obcy
W2

Wydział Nauk Przyrodniczych

drugi stacjonarne W2S201 Biologia Moduł język angielski
drugi stacjonarne W2S202 Biotechnologia Moduł język angielski
drugi stacjonarne W2S203 Geografia
pierwszy stacjonarne W2S104 Geologia Moduł język angielski
drugi stacjonarne W2S204 Geologia
pierwszy stacjonarne W2S105 Geologia stosowana Moduł język angielski
drugi stacjonarne W2S205 Geologia stosowana
drugi stacjonarne W2S206 Ochrona środowiska Moduł język angielski
drugi stacjonarne W2S207 Turystyka Moduł język angielski
W3

Wydział Nauk Społecznych

pierwszy stacjonarne W3S101 Arteterapia
pierwszy niestacjonarne W3N101 Arteterapia
pierwszy stacjonarne W3S102 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
pierwszy niestacjonarne W3N102 Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
pierwszy stacjonarne W3S113 Międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
JM stacjonarne W3S105 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł język obcy
JM niestacjonarne W3N105 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pierwszy stacjonarne W3S107 Pedagogika Moduł język obcy
pierwszy niestacjonarne W3N107 Pedagogika
drugi stacjonarne W3S207 Pedagogika Moduł język obcy
drugi niestacjonarne W3N207 Pedagogika
JM /VII semestr stacjonarne W3S210 Psychologia Moduł język angielski
JM niestacjonarne W3N210 Psychologia Moduł język angielski
W4

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

pierwszy stacjonarne W4S105 Informatyka Moduł język angielski
pierwszy stacjonarne W4S107 Inżynieria biomedyczna Moduł język angielski
drugi stacjonarne W4S208 Inżynieria materiałowa Moduł język angielski
pierwszy stacjonarne W4S109 Matematyka,
Fizyka medyczna, Fizyka
Moduł język angielski
drugi stacjonarne W4S209 Matematyka
pierwszy stacjonarne W4S110 Mechatronika
drugi stacjonarne W3S210 Mechatronika
pierwszy stacjonarne W4S111 Mikro i nanotechnologia
pierwszy stacjonarne W4S112 Technologia chemiczna Moduł język angielski
W5
Wydział Prawa i Administracji
pierwszy stacjonarne W5S101 Administracja
pierwszy niestacjonarne W5N101 Administracja
JM stacjonarne W5S102 Prawo
JM niestacjonarne W5N102_pt
W5N102_we
Prawo
pierwszy stacjonarne W5S103 Przedsiębiorczość
pierwszy niestacjonarne W5N103 Przedsiębiorczość
W6

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

pierwszy stacjonarne W6S102 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Moduł język obcy
drugi stacjonarne W6S202 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Moduł język obcy
drugi stacjonarne W6S203 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Moduł język obcy
drugi stacjonarne W6S204 Etnologia i antropologia kulturowa
JM stacjonarne W6S105 Grafika Moduł język obcy
JM stacjonarne W6S107 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Moduł język obcy
pierwszy niestacjonarne W6N109 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pierwszy niestacjonarne W6N108 Pedagogika
drugi stacjonarne W6S208 Pedagogika
drugi niestacjonarne W6N208 Pedagogika
drugi stacjonarne W6S210 Pedagogika osób
niepełnosprawnych z arteterapią
W7

Szkoła Filmowa im.
Krzysztofa Kieślowskiego

pierwszy stacjonarne W8S101 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Moduł język obcy
pierwszy niestacjonarne W8N101 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
drugi stacjonarne W8S201 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej Moduł język obcy
drugi niestacjonarne W8N201 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
JM /V semestr stacjonarne W8S202 Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia Moduł język obcy
pierwszy stacjonarne W8S103 Reżyseria Moduł język obcy
drugi stacjonarne W8S203 Reżyseria Moduł język obcy
return to top