Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

III Seminarium - 14 września 2018 r.

„Bezpłatny transport zbiorowy w miastach: przyszłość czy populizm?”

W piątek 14 września 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się seminarium z cyklu Akademii Samorządowej, którego celem była otwarta dyskusja z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz związków transportowych na tematy związane m.in. ze zrównoważoną mobilnością, zaletami i wadami bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz wpływem cen usług miejskiego transportu zbiorowego na zachowania komunikacyjne. Wydarzenie zgromadziło grupę licznych uczestników, wśród których znaleźli się działacze społeczni, urzędnicy miejscy i specjaliści z zakresu transportu zbiorowego, przedstawiciele władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (p. Danuta Kamińska oraz p. Grzegorz Kwitek), prezesi i dyrektorzy związków transportowych, jak p.  Marek Kopel (Zarząd Transportu Metropolitalnego), p. Roman Urbańczyk (KZK GOP) czy p. Wojciech Dinges i Wojciech Smołka (Koleje Śląskie), oraz politycy wysokiej rangi, jak Pan Senator RP Leszek Piechota. Seminarium otworzył dr hab. Robert Pyka, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM). Otwarta formuła spotkania sprawiła, iż po części seminaryjnej obejmującej wystąpienia merytoryczne ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, uczestnicy żywo angażowali się w dyskusję na temat organizacji komunikacji miejskiej.

 

 

PLATFORMA WIEDZY – Materiały poseminaryjne do pobrania

  1. PREZENTACJA PPT >>> Miasto i mobilność. Między ideologią a rzeczywistością_prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek_Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  2. PREZENTACJA PPT >>> Zrównoważona mobilność – nowy paradygmat miejski czy oksymoron?_prof. UE dr hab. Robert Tomanek_Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

return to top