Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Śląskie Centrum Wody
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ przewodniczącym Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

20.06.2020 - 08:51 aktualizacja 16.12.2021 - 17:26
Redakcja: MK
Tagi: rada gospodarki wodnej

W Warszawie, 16 czerwca 2020 r., odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej (PRGW). Przewodniczącym Rady został dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ (Zastępca Dyrektora ŚCW), który odebrał nominację z rąk Pani Wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy.
Państwowa Rada Gospodarki Wodnej złożona z 34 członków, powołana została przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na lata 2020 – 2023, na podstawie ustawy Prawo Wodne, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
Do zakresu działania Państwowej Rady należy opracowywanie dla ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej opinii, propozycji i wniosków w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią i skutkami suszy, w szczególności:
1) przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami suszy;
2) opiniowanie projektów dokumentów planistycznych;
3) opiniowanie projektów programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej;
4) opiniowanie projektów aktów normatywnych regulujących sprawy gospodarki wodnej;
5) wyrażanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

Informacja o inauguracyjnym posiedzeniu PRGW na stronie ministerialnej.

Grupa ludzi na spotkaniu

Fot. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Grupa ludzi na spotkaniu

Fot. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

return to top