Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny – wykłady i seminarium prof. Martina Euwemy

11.10.2021 - 11:49 aktualizacja 21.10.2021 - 11:38
Redakcja: OO
Tagi: Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki, Metropolitan Science Support Fund

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie gościć prof. Martina Euwemę z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), który poprowadzi cykl spotkań: seminarium specjalistyczne, wykłady otwarte oraz wykłady specjalistyczne, a także konsultacje indywidualne zrealizowane z władzami UŚ i pracownikami odpowiedzialnymi za politykę związaną z rozwojem kadr.

Spotkania odbędą się w ramach projektu pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny”, realizowanego z programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Całość inicjatywy wspierać będzie merytorycznie Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projekt jest komplementarny z działaniami ICRK w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości w regionie i budowania dialogu społecznego na ich rzecz.

O wykładowcy

Prof. Martin Euwema z Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) jest jednym z najbardziej znaczących w Europie specjalistów zajmujących się tematem budowania kompetencji, zwłaszcza w kontekście intraprzedsiębiorczości i dialogu społecznego. Posiada tytuł profesora zwyczajnego z psychologii organizacji, jest przewodniczącym grupy badawczej O2L (psychologia pracy i organizacji oraz profesjonalne uczenie się) oraz współdyrektorem Leuven Center for Collaborative Management. Jego zainteresowania badawcze to przywództwo, zmiana, zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy, zarządzanie konfliktami oraz mediacja. Wykładał na różnych uniwersytetach i w szkołach biznesu na całym świecie. Obecnie jest profesorem wizytującym na uniwersytetach w Kopenhadze, Beijing Institute of Technology (Pekin) i University of Sevilla. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie jako konsultant i mediator. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim: radzeniem sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym w miejscu pracy, łączeniem pracy, nauki i życia prywatnego w środowisku fizycznym, cyfrowym i wirtualnym, współpracą w różnych zespołach, promocją intraprzedsiębiorczości, radzeniem sobie z trudnymi menedżerami, rozwijaniem osobistych kompetencji w budowaniu bezpiecznego i przyjemnego klimatu pracy, umiejętnościami miękkimi, a także tematem kobiet na stanowiskach menedżerskich.

Prof. M. Euwema opublikował ponad 150 artykułów i 15 książek. Za swoją pracę akademicką otrzymał nagrodę Weilun Distinguished Visiting Professorship – najbardziej prestiżowe wyróżnienie na Uniwersytecie Tsinghua w Pekinie. Jest także współzałożycielem Leuven Center for Collaborative Management (LCM) i patronem LCM-Student Association – interdyscyplinarnej grupy skupionej na rozwijaniu kompetencji w negocjacjach i zarządzaniu konfliktami.

O wykładach i seminariach

W ramach projektu pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny” odbędą się spotkania ogólnodostępne: seminarium specjalistyczne, wykłady otwarte oraz wykłady specjalistyczne, a także konsultacje indywidualne dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialnych za politykę związaną z rozwojem kadr. Spotkania zaplanowano w formie online.

Harmonogram spotkań

 


SEMINARIUM SPECJALISTYCZNE


PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

„How to manage your boss: dealing with challenging managers and negotiating your job?” / „Jak negocjować i radzić sobie z wymagającym szefem?”

 


WYKŁADY OTWARTE


PAŹDZIERNIK

13.10.2021, godz. 15.10–15.50

„Great cooperators! How to manage stress and interpersonal conflict in the workplace” / „Świetni współpracownicy! Jak radzić sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym w miejscu pracy” – część I (w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE) – szczegółowe informacje

 

20.10.2021, godz. 19.00

„Great cooperators! How to manage stress and interpersonal conflict in the workplace” / „Świetni współpracownicy! Jak radzić sobie ze stresem i konfliktem interpersonalnym w miejscu pracy” – część II – szczegółowe informacje

 

LISTOPAD

3.11.2021, godz. 19.00

„Self-management: how to organize your blended life. Combining working, learning and private life in physical, digital and virtual environments” / „Zarządzanie sobą: jak zorganizować swoje życie. Łączenie pracy, nauki i życia prywatnego w środowisku fizycznym, cyfrowym i wirtualnym”

 


WYKŁADY SPECJALISTYCZNE


PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

„Cooperating in diverse teams: recognizing and valuing personal and professional differences to realize inclusive working groups” / „Kooperacja w zróżnicowanym zespole: rozpoznawanie oraz docenianie różnic osobistych i zawodowych w realizacji inkluzywnych grup roboczych”

 

„Be an innovator!  How to promote intrapreneurship in the workplace” / „Bądź innowacyjny! Jak promować intraprzedsiębiorczość w miejscu pracy”

 

„Are you a peacemaker? Develop your personal competences in building a safe and fun working climate” / „Czy jesteś rozjemcą? Rozwijaj swoje kompetencje osobiste w budowaniu bezpiecznej i przyjemnej atmosfery pracy”

 

Koordynatorem merytorycznym projektu jest prof. dr hab. Barbara Kożusznik z Wydziału Nauk Społecznych UŚ, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr.


Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Projekt pt. „Budowanie kompetencji przyszłości – intraprzedsiębiorczość i dialog społeczny” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki” w latach 2019–2022. Kwota dotacji wyniosła 41 233 złotych.

zdjęcie prof. Martina Euwemy

Grafika promująca wykłady i seminarium prof. Martina Euwemy

return to top