Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

Kolejne inicjatywy badawcze realizowane w ramach ICRK

06.05.2020 - 12:12 aktualizacja 12.05.2020 - 18:48
Redakcja: MK
Tagi: badania naukowe, icrk

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr współuczestniczy w realizacji kilku projektów badawczych, które podejmują tematy związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem człowieka w pracy.

  • Think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki to projekt, którego celem jest zaprojektowanie: modelu kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce; narzędzi oraz wskaźników pomiaru i analizy kompetencji, w tym narzędzia online, a także opracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju kluczowych kompetencji kadr.
  • Podjęty został temat czynników psychologicznych sprzyjających adaptacji i konstruktywnym zachowaniom w różnych państwach dotkniętych pandemią koronawirusa – projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz partnerami zagranicznymi z Belgii, Francji, Holandii i Hiszpanii.
  • Obecnie prowadzone są również badania nad tworzeniem zespołów złożonych z człowieka i kobota. Poruszane zagadnienia dotyczą zmian w sposobach pracy i coraz większego wykorzystania automatyzacji, robotów i kobotów.
  • Wspólnie z jedną z firm – właścicielem stacji dializowych – podjęte zostały badania dotyczące zarządzania zespołami dializującymi oraz identyfikacji czynników sprzyjających poprawie jakości ich pracy, a także funkcjonowania pacjentów dializowanych.
  • Kolejny wątek badawczy dotyczy psychologicznych i organizacyjnych czynników wspierających pracę zespołów badawczych.
  • W ramach działań ICRK analizowane będą także wyzwania, z którymi zmagają się zespoły pracujące w przestrzeni wirtualnej.
  • Projekt pt. „Upokorzenie jako bomba emocjonalna. Jak wspierać godność człowieka w pracy?” zakłada współpracę z partnerami zagranicznymi badającymi temat upokorzenia w miejscu pracy oraz w relacjach międzyludzkich.

Zaprezentowane badania naukowe podjęte zostały przez interdyscyplinarne zespoły tworzone przez psychologów, socjologów, filozofów, specjalistów  zarządzania i ekonomii, artystów muzyków i plastyków oraz informatyków.

Cztery ikony symbolizujące ciekawość, wiedzę, zaangażowanie i doskonałość

return to top