Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr

centrum

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

ICRK | Konflikty w zespole badawczym – międzynarodowa konferencja

Zarządzanie konfliktem – to interesujące określenie oznaczające wszelkie działania, które mają wspierać pracę ludzi w grupie. Przykłądem takiej grupy mogą być m.in. zespoły badawcze, dlatego eksperci związani z Interdyscyplinarnym Centrum Rozwoju Kadr postanowili zorganizować międzynarodową konferencję naukową poświęconą temu właśnie tematowi. Przedmiotem rozmów był pozytywny i negatywny wpływ konfliktów na pracę zespołów badawczych. Naukowcy uwzględnili...

Kategorie: centrum
tagi :
więcej

Przygotowanie materiałów wideo nt. ICRK oraz inicjatyw badawczych

W czerwcu 2020 roku osoby związane z realizacją inicjatyw Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr wzięły udział w nagraniach promujących działalność jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W spotkaniu uczestniczył także rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, który mówił o zmianach wprowadzonych na polskich uczelniach oraz łączących ich dążeniu do umacniania pozycji badawczej. Dyrektor ICRK prof. Barbara...

Kategorie: centrum
tagi :
więcej

Artykuł nt. ICRK na łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

W czerwcowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” – miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego – ukazał się artykuł prezentujący Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr. W materiale można przeczytać między innymi na temat idei i zadań stojących przed członkami zespołu Centrum oraz przyjętych przez nich wartości. Na łamach miesięcznika przedstawione zostały też założenia i cele projektu pt. „ICRK – think tank...

Kategorie: centrum
tagi :
więcej

Kolejne inicjatywy badawcze realizowane w ramach ICRK

Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr współuczestniczy w realizacji kilku projektów badawczych, które podejmują tematy związane z szeroko rozumianym funkcjonowaniem człowieka w pracy. Think tank ds. rozwoju kluczowych kompetencji kadr przyszłości dla polskiej nauki to projekt, którego celem jest zaprojektowanie: modelu kluczowych kompetencji kadry badawczej oraz kadry wsparcia administracyjnego sektora szkolnictwa wyższego w Polsce; narzędzi oraz wskaźników...

Kategorie: centrum
tagi :
więcej

Porozmawiajmy o ICRK

W lutym i marcu 2020 roku odbywały się rozmowy z członkami zespołu ICRK na temat idei, która towarzyszyła im podczas projektowania jednostki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. O interdyscyplinarności realizowanych w ramach centrum projektów oraz o pewnej powinności łączącej badaczy, dydaktyków i artystów mówiła dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Wicedyrektor ICRK dr Agnieszka Skołucka...

Kategorie: centrum
tagi :
więcej

Tworzenie filmu wizerunkowego ICRK

W lutym 2020 roku rozpoczęły się przygotowania do realizacji filmu wizerunkowego Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr. Do udziału w nagraniach zaproszeni zostali: dyrektor ICRK prof. dr hab. Barbara Kożusznik, kierownik Działu HR i Komunikacji z Pracownikami UŚ Katarzyna Więcek-Jakubek, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Michał Daszykowski oraz dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum...

Kategorie: centrum
tagi :
return to top