Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Informatyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tutoring

Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie modelu pracy opartej na zasadach tutoringu w Uniwersytecie Śląskim. Tutoring to forma edukacji spersonalizowanej dającej możliwość pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów. Opiera się na indywidualnej pracy studenta z nauczycielem akademickim.

Projekt umożliwia najlepszym studentom realizację dodatkowych, indywidualnych projektów dydaktycznych, pod opieką pracowników UŚ, dzięki czemu będą mogli zyskać nowe kompetencje, uświadomić sobie swoje własne talenty oraz zdobyć doświadczenie w zakresie planowania i kształtowania ścieżki swojego rozwoju naukowego.

Do grupy docelowej, na podstawie wyników osiągniętych przez nich w czasie rekrutacji na studia, zostaną wybrani studenci wybitnie uzdolnieni, w tym przede wszystkim osoby, które uzyskały wysokie średnie ocen ale także laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych, laureaci programu „Diamentowy Grant” oraz osoby wyróżniające się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami.

W pierwszej edycji projektu (2019/20) zajęcia prowadziła dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ (tematyka zajęć to sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe). Realizacja aktualnej edycji projektu rozpoczęła się w poprzednim roku akademickim (2020/21). Aktualnie zajęcia w ramach projektu prowadzone są przez dr hab. Małgorzatę Przybyłę-Kasperek, prof. UŚ oraz dr hab. Beatę Zielosko, prof. UŚ. W najbliższych dniach ruszy nowa rekrutacja na bieżący rok akademicki (2021/22).

Do projektu kwalifikowani są studenci pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia, którzy spełniają jeden z warunków:

– laureaci olimpiad przedmiotowych/branżowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym

– laureaci programu „Diamentowy Grant”

– posiadający wysoką średnią ocen

– wyróżniający się dotychczasowym dorobkiem naukowym/osiągnięciami.

Program tutoringu realizowany jest przez 3 pierwsze semestry studiów, począwszy od semestru zimowego 2021/22.

W ramach tutoringu realizowane są ciekawe projekty. W trakcie realizacji są:

Zastosowanie zagadnień sztucznej inteligencji w aplikacji mającej na celu efektywne gospodarowanie zapasami żywieniowymi. Moduł wnioskowania, na podstawie preferencji oraz faktów zebranych od użytkownika, zaproponuje listę rankingową przepisów dań obiadowych najlepiej dopasowanych do zgromadzonych zapasów żywieniowych i preferencji użytkowników.

Zastosowanie zagadnień sztucznej inteligencji w kontekście wspomagania wyboru spektaklu teatralnego najbardziej dopasowanego do preferencji użytkownika. Wykorzystane zostaną zagadnienia sztucznej inteligencji w celu dobrania jak najbardziej odpowiedniej sztuki do preferencji użytkownika.

Projekt dotyczący problematyki związanej z konstruowaniem reguł decyzyjnych z drzew decyzyjnych. W ramach projektu zostaną zaimplementowane algorytmy dotyczące konstruowania reguł decyzyjnych z drzew decyzyjnych oraz przeprowadzone badania mające na celu porównanie tych algorytmów. Założonym wynikiem końcowym tych prac jest publikacja.

 

 

 

return to top