Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Instytut Informatyki

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Metoda przestrzenno-pikselowa ukrywania informacji w obrazach”

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński

Promotor pomocniczy: dr Łukasz Więcław

Recenzje rozprawy doktorskiej

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak

Prof. dr hab. Bogdan Smołka

Uchwała Rady Naukowej w sprawie nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej

return to top