Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

„Visualizzazione nella poesia di Nemesiano”: nowa monografia dr hab. Anny Kucz, prof. UŚ

27.06.2022 - 18:04 aktualizacja 27.06.2022 - 18:10
Redakcja: annaszumiec
Tagi: monografie 2022

okładka Vissualizzazione anna kucz
źródło: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa monografia dr hab. Anny Kucz, prof. UŚ zatytułowana Visualizzazione nella poesia di Nemesiano.

Publikacja jest ważnym wkładem w badania nad dziełami Nemezjana, ale i nad zagadnieniami literaturoznawczymi, związanymi z estetyką, obrazowaniem, sensualnością w poezji. Celem studium jest wykazanie, że w poetyce literackiej Nemezjana, poety afrykańskiego, obecne są kategorie poetyckie obowiązujące w literaturze późnego antyku, pomimo że autor tworzył przed 284 r. n.e. Przenalizowane przykłady obrazów koncentrują się głównie na zaprezentowaniu kobiet, fauny i flory poprzez wykorzystanie wrażeń słuchowych, organoleptycznych, węchowych i wzrokowych. Poetycki obraz percepcji zmysłowych, jaki wyłania się w poszczególnych frazach utworów Kartagińczyka, pokazuje, w jaki sposób wrażliwość poetycka ujawnia się w pełnej obserwacji świata i w sugestywnym opisie radości oraz smutku. Poeta malując słowem prezentuje świat w taki sposób, aby zgodnie z postulatem Pseudo-Longinosa pobudzić wyobraźnię odbiorcy. Niniejsza monografia ukazuje Nemezjana w innym, nowym świetle, różnym od dotychczasowego.

Informacje na temat książki można znaleźć na stronie Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie.

Anna Kucz: Visualizzazione nella poesia di Nemesiano. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Kraków 2022. ISBN 978-83-7614-533-4, s. 154.

return to top