Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Literaturoznawstwa

Udział dr hab. Leszka Małczaka, prof. UŚ w 50. Chorwackim seminarium w Dubrowniku

05.09.2022 - 07:09 aktualizacja 05.09.2022 - 07:12
Redakcja: annaszumiec
Tagi: Chorwacja, seminarium

Dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ wziął udział w 50 jubileuszowym Chorwackim seminarium zorganizowanym w Dubrowniku przez Zagrzebską Szkołę Slawistyczną, która jest odrębną jednostką Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Zagrzebiu. W dowód uznania za jego osiągnięcia i dotychczasową pracę na rzecz rozwoju zagranicznej kroatystyki został zaproszony przez organizatorów do przedstawienia rezultatów prowadzonych przez siebie badań na temat chorwacko-polskich związków literackich i kulturalnych. Wygłosił wykład pt. Literatura i kultura chorwacka w Polsce w latach 1970–2020. Problemy recepcji literatury tłumaczonej w literaturze i kulturze narodowej. Pierwsze seminarium Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej odbyło się w 1972 roku. Tradycja funkcjonowania tego typu instytucji w Chorwacji i całej drugiej Jugosławii jest jednak dłuższa. Zanim wyodrębniły się seminaria w poszczególnych republikach (Chorwacji, Macedonii, Słowenii oraz Serbii), co nastąpiło pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych w okresie decentralizacji federacji jugosłowiańskiej, w 1950 roku powstało wspólne jugosłowiańskie Seminarium dla zagranicznych slawistów. Było to pierwsze tego typu seminarium na świecie.

https://hrvatskiplus.org/article.php?id=2711&naslov=hrvatski-odjeci-u-poljskoj-problemi-recepcije-prijevodne-knjizevnosti-u-nacionalnoj-knjizevnosti-i-kulturi

prof. Leszek Małczak portret
dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ

return to top