Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa

Nina Nowara-Matusik

03.02.2020 - 12:23, aktualizacja 23.04.2021 - 16:29
Redakcja: krzysztofjawor

dr hab. Nina Nowara-Matusik – jest germanistką, literaturoznawczynią i tłumaczką. Studiowała germanistykę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Uniwersytecie Trewirskim w Niemczech. Rozprawa doktorska poświęcona wizerunkom kobiet w twórczości prozatorskiej Iny Seidel (2008). Habilitacja w 2017r. w oparciu o monotematyczny cykl publikacji poświęcony twórczości eseistycznej i literackiej Eberharda Hilschera. Do jej zainteresowań naukowych należą: niemieckojęzyczna literatura fantastyczna, literatura niemiecka na Śląsku, niemieckojęzyczna literatura kobiet (szczególnie w ujęciu genderowym oraz komparatystycznym), twórczość Eberharda Hilschera, przekład literacki, problematyka artysty w literaturze. Tłumaczka artykułów naukowych z zakresu literaturo-, kulturo- i filmoznawstwa oraz literatury pięknej. Od 2019r. redaktor naczelna czasopisma naukowego „Wortfolge / Szyk Słów”.

Najważniejsze publikacje:

 1. Oblicza artystów. W kręgu narracji Eberharda Hilschera. Wydawnictwo Universitas. Kraków 2016. ISBN: 97883-242-3051-8, 272.
 2. da die Tränen der Frauen stark genug sein werden..“ Zum Bild der Frau im Erzählwerk Ina Seidels. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2016. ISBN: 978-83-8012-941-2, ss. 248.
 3. Sophie Tieck-Bernhardi. Fantazje i marzenia. Red. Renata Dampc-Jarosz, Nina Nowara-Matusik. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2017. ISBN: 978-83-226-3101-0, ss. 124.
 4. Bettina von Arnim. O Polsce. Red. Marek Kryś, Nina Nowara-Matusik. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2018. 978-83-226-3419-6, ss. 178.
 5. Jeszcze o Künstlerroman. Perspektywa germanistyczna (z kilkoma ekskursami), Wielogłos, 2018, Numer 2 (36) 2018, DOI 10.4467/2084395XWI.18.024.9969
 6. Facetten des Künstler(tum)s in Literatur und Kultur. Studien und Aufsätze. Red. N. Nowara-Matusik. Peter Lang Verlag. Berlin 2019. ISBN: 978-3-631-78668-0, ss. 265.
 7. „Sollten unsere Vorfahren Menschen gewesen sein wie diese?“ Versuch einer postkolonialen Lektüre von Eberhard Hilschers Darwin-Erzählung, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis“, nr 14 (2019), z. 1. s. 43–54. doi:10.4467/20843933ST.19.002.10079
 8. „Flüchtig, fremd, bedürftig“. Fremdheitsdiskurs in „Die Schutzbefohlenen“ von Elfriede Jelinek. W: Fremdheit – Andersheit – Vielheit. Studien zur deutschsprachigen Literatur und Kultur. Zbigniew Feliszewski, Monika Blidy. Peter Lang Verlag. Berlin 2019, s. 217-227
 9. Las w literaturze niemieckiej na Górnym Śląsku. Przechadzka. „Wortfolge / Szyk Słów” 3 (2019), s. 7–24.
 10. Jeszcze o artyście (i sztuce): w literaturze, kulturze i nieopodal. Red. Nina Nowara-Matusik. Katowice 2019.Wydawnictwo UŚ. ISBN: 978‑83‑226‑3705‑0, ss. 300.

 

Nina Nowara-Matusik - zdjęcie profilowe

return to top