Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Instytut Literaturoznawstwa
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wojciech Śmieja

21.02.2020 - 20:15, aktualizacja 20.03.2023 - 15:54
Redakcja: am

dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ – ur. 1977, literaturoznawca, zajmuje się głównie prozą polską XX i XXI wieku. Bada literaturę w kontekście dyskursów płciowej i seksualnej (nie)normatywności (badania z zakresu studiów gender, teorii queer, krytycznych studiów nad mężczyznami i męskościami). Opublikował kilkadziesiąt artykułów, szkiców, esejów w czasopismach takich jak m.in.: „Teksty Drugie”, „Przestrzenie Teorii”, „Pamiętnik Literacki”, „Czas Kultury”, „Przegląd Historyczny”, „Śląskie Studia Polonistyczne”, a także w tomach zbiorowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Odbył wyjazdy i staże naukowe w uczelniach Niemiec (Greifswald), Francji (Lille), Włoch (Neapol), USA (Nowy Jork).

Pozanaukowo zajmował się m.in. (foto)reportażem (teksty w „Polityce”, „Przeglądzie”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Gazecie Wyborczej”), turystyką górską (reportaże i artykuły w prasie branżowej, np. „n.p.m”).

Publikacje:

Monografie autorskie:

 1. Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Universitas. Kraków 2010. ISBN: 97883-242-1206-4, ss. 276.
 2. Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Wydawnictwo UŚ. Katowice 2015. ISBN 978-83-8012-322-9, ss. 488.
 3. Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2017. ISBN 978-83-655-7358-2, ss. 404.

Prace pod redakcją:

 1. Biopolityka męskości. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2019. 978-83-66448-08-7.
 2. Monograficzny numer (pt. „Retrotopie męskości”) „Czasu Kultury” 2019, nr 1/200 . ISSN 0867-2148.

Inne:

 Gorsze światy. Migawki z Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa 2012. ISBN 978-837705-214-3, ss. 303.

Wojciech Śmieja, PhD, DLitt

Associate Professor in the Institute of Literary Studies

Faculty of Humanities

wojciech.smieja@us.edu.pl

 

ORCID:0000−0003−3080−0837

 

Research interests:

Polish literature and culture of the 20th and 21st centuries; gender, queer and masculinity studies

Recent publications:

 1. Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej” [Literature which does not exist. Essays on Polish “homosexual literature”].Universitas, Kraków, 2010.
 2. Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze [Homosexuality and Polish modernity. Essays on theory, history and literature]. Katowice, 2015.
 3. Hegemonia i Literatura wobec dominujących fikcji męskości [Hegemony and trauma. Literature in the face of the dominant masculinity fictions].Warszawa, 2017.
 4. Literatura peryferyjnego „mantropocenu” 1918 – 2018 [The literature of peripheral “mantropocen” 1918—2018] (in progress)

Research grants:

 1. Visiting scholar in the Center for the Study of Men and Masculinities at the Stony Brook University, New York, USA, 2018
 2. Member of the research unit MAESTRO 4 “Męskość i mężczyźni w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności” [Masculinity and men in Polish literature and culture from the 19th century to modernity], 2013 – 2017

Academic outreach and engagement:

 1. “A Rainbow Lesson” (Tęczowa lekcja) – preparing school lesson scenarios for Rainbow Friday (KPH, the Campaign against Homophobia)
 2. Freelance journalism (“Polityka”, “Przegląd”, “Nowa Europa Wschodnia” and elsewhere)

 

Wojciech Śmieja - zdjęcie profilowe

return to top