Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Pamiętamy o...

Magister Maria Zajączkowska (1909 - 2003)

Maria Zajączkowska (22.03.1909 – 03.01.2003) urodziła się w Wiedniu. Swoje młodzieńcze lata spędziła we Lwowie. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej i gimnazjum. Studiowała matematykę na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jej wykładowcami byli, między innymi: Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Juliusz Schauder, Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Eustachy Żyliński.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1933 roku odbyła, jako wolontariusz, praktykę nauczycielską w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Jadwigi we Lwowie, w roku 1934 uczyła w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim SS Urszulanek w Stanisławowie, a od roku 1936 do wybuchu wojny była nauczycielką w Prywatnym Gimnazjum PP Benedyktynek w Przemyślu.W czasie okupacji niemieckiej prowadziła tajne nauczanie w organizowanych kompletach we Lwowie oraz w powiatach proszowickim, miechowskim i gorlickim.

Po wojnie znalazła się na Śląsku i od 1945 roku uczyła matematyki: w Państwowym Gimnazjum im. B. Prusa w Sosnowcu, w Liceum Handlowym, a w latach 1948-1951 także w Liceum im. Emilii Plater. Była też nauczycielką na kursie przygotowawczym na wyższe uczelnie dla wytypowanych przez władze robotników. Od roku 1951 pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, kolejno jako starszy asystent, potem przez wiele lat jako adiunkt, a następnie wykładowca. W tym charakterze podjęła pracę na utworzonym w 1968 roku Uniwersytecie Śląskim. Po przejściu na emeryturę w 1969 roku w dalszym ciągu prowadziła na Uniwersytecie Śląskim zajęcia dydaktyczne w ramach prac zleconych.

Recenzowała podręczniki matematyki dla klas licealnych i zasadniczych szkół zawodowych, projekty nauczania matematyki w liceach ogólnokształcących, projekty programu nauczania matematyki na Studiach Nauczycielskich. Pisała wiersze i artykuły do gazet. Jako pierwsza w Katowicach – były to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte ubiegłego wieku – zorganizowała i prowadziła Międzyszkolne Kółko Matematyczne. Począwszy od 1955 roku, dla uczniów klas licealnych, urządzała Wieczornice Matematyczne i konkursy uczniowskie.

Od roku szkolnego 1963/64 przygotowywała nauczycieli do wprowadzenia nowego programu matematyki w szkołach średnich, którego realizację rozpoczęto w roku szkolnym 1967/68. Kształciła nauczycieli szkół średnich z zakresu geometrii i rachunku prawdopodobieństwa.

Za swoje zasługi otrzymała liczne odznaczenia. W dorobku Marii Zajączkowskiej jest 10 publikacji z zakresu dydaktyki matematyki, zamieszczonych w czasopiśmie dla nauczycieli Matematyka i innych czasopismach polskich oraz niemieckich. Są wśród nich: Metoda przekształceń w geometrii, Matematyka, nr 2 (1965); Funktion in der Schulunterricht, Mathematik in der Schule, nr 6 (1963).

Opracowała: dr Krystyna Skórnik

img
return to top