Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Matematyki

dr Dawid Czapla

Dawid Czapla
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Prawdopodobieństwa

566

(32) 359 21 91

dawid.czapla@us.edu.pl

0000-0002-0807-2776

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Redaktor główny i administrator witryny internetowej Instytutu Matematyki

Tutor w II edycji programu Uniwersytet Najlepszych

CV CV

Doktorat
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki (z wyróżnieniem), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (16/09/2014)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Asymptotyczna stabilność regularnych operatorów Markowa–Fellera z e-własnością na przestrzeniach polskich

dr hab. Katarzyna Horbacz

prof. dr hab. Karol Baron, prof. dr hab. Adam Bobrowski


Magisterium
Magister matematyki (specjalność nauczycielska), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (18/06/2010)

Praca magisterska

Promotor

Operatory Markowa na miarach, ich własności oraz kryteria sympotycznej stabilności

dr hab. Katarzyna Horbacz

 

Zatrudnienie

01/10/2012 – 30/09/2013

01/10/2014 –

asystent w Instytucie Matematyki

adiunkt w Instytucie Matematyki


Zainteresowania naukowe
Procesy Markowa i półgrupy operatorów Markowa: istnienie rozkładów stacjonarnych, asymptotyczna stabilność, ergodyczność, twierdzenia graniczne, kryteria powracalności; losowe iterowane układy funkcyjne i ich zastosowania w modelowaniu procesów występujących w przyrodzie; analiza rzeczywista i funkcjonalna.

Plan zajęć Plan zajęć

2019/2020, semestr letni

Poniedziałek

11:30 – 13:00 Wstęp do procesów stochastycznych(ćwiczenia, grupa I) sala 224
13:00 – 13:45 Konsultacje pokój 566
13:45 – 15:15 Wstęp do procesów stochastycznych(ćwiczenia, grupa II) sala 224

*tygodnie nieparzyste


Wtorek

9:45 – 11:15 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa B (wykład) sala 201
11:30 – 12:15 Tutoring pokój 566
12:15 – 13:45 Seminarium Zespołu Teorii Prawdopodobieństwa sala 553

Czwartek

11:30 – 13:00 Wstęp do procesów stochastycznych*(ćwiczenia, grupa III) sala 224
13:00 – 13:45 Konsultacje pokój 566
13:45 – 15:15 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa B**(ćwiczenia) sala 231
13:45 – 16:15 Seminarium Dyplomowe II dla stud. I st.*** sala 228

* W tygodniach nieparzystych
** Oprócz dni 16/04, 7/05 oraz 4/06.  Ćwiczenia w zastępstwie za te dni odbędą się we wtorki 21/04, 5/05, 2/06 o godzinie 8:00 w sali 201
*** W dniach 16/04, 7/05, 4/06

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. D. Czapla A criterion of asymptotic stability for Markov – Feller E-chains on Polish spaces
Ann. Polon. Math., vol. 105 (2012), no. 3, pp. 267-291,
doi: 10.4064/ap105-3-5.
2. D. Czapla, K. Horbacz Equicontinuity  and stability properties of Markov Chains arising from Iterated Function Systems with place dependent probabilities Stoch. Anal. Appl., vol. 32 (2014),  no. 1, pp. 1-29,
doi: 10.1080/07362994.2013.836716.
3. D. Czapla

 

A criterion on asymptotic stability for partially equicontinuous Markov operators
Stochastic Processes and their Applications, vol. 128 (2018), no. 11, pp. 3656-3678,
doi: 10.1016/j.spa.2017.12.006.
4. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ścieżko
Ergodic properties of some piecewise-deterministic Markov process with application to gene expression modelling Stochastic Processes and their Applications, vol. 130 (2020), no. 5, pp. 2851-2885,
doi: 10.1016/j.spa.2019.08.006,
arXiv: 1804.09220.
5. D. Czapla, J. Kubieniec Exponential ergodicity of some Markov dynamical systems with application to a Poisson driven stochastic differential equation Dynamical Systems – An International Journal, vol. 34 (2019), no. 1, pp. 130-156,
doi: 10.1080/14689367.2018.1485879
arXiv: 1801.06684.
6. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
A useful version of the central limit theorem for a general class of Markov Chains J. Math. Anal. Appl., vol. 484 (2020), no. 1, id: 123725
doi: 10.1016/j.jmaa.2019.123725,
arXiv: 1804.09220
.
7. D. Czapla, S. C. Hille,
K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
Continuous dependence of an invariant measure on the jump rate of a piecewise-deterministic Markov chain Mathematical Biosciences and Engineering, vol.17 (2020), no. 2, 1059-1073,
doi: 10.3934/mbe.2020056,
arXiv: 1909.05396.
8. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
The Strassen Invariance Principle for Certain Non-Stationary Markov-Feller Chains Asymptotic Analysis (2020),
doi: 10.3233/ASY-191592,
arXiv: 1810.07300.
9. D. Czapla, S. C. Hille,
K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
The law of the iterated logarithm for a piecewise deterministic Markov process assured by the properties of the Markov chain given by its post-jump locations praca wysłana do Stoch. Anal. App.,
arXiv: 1909.06777 (2019).
10. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko

Exponential ergodicity for a class of piecewise-deterministic Markov processes with random switching between flows w przygotowaniu
11. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
On absolute continuity of the invariant distribution in a piecewise-deterministic Markov processes with random switching between flows

 

praca wysłana do Nonlinear Analysis,
arXiv: 2004.06798 (2019).

Rozdziały w monografiach naukowych / materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. D. Czapla, K. Horbacz The stability of Markov chains with partially equicontinuous transition structure International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2015) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1738 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2016, pp. 480039-1 – 480039-4,
doi: 10.1063/1.4952275,  ISBN: 978-0-7354-1854-7.
2. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka
The Strong Law of Large Numbers for Certain Piecewise-Deterministic Markov Processes with Application to a Gene Expression Model International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1978 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2018, pp. 470008-1 – 470008-4,
doi: 10.1063/1.5044078,  ISBN: 978-0-7354-1854-7.
3. H. Wojewódka, D. Czapla,
K. Horbacz
Limit Theorems for Certain Stochastic Models for Gene Regulatory Networks International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2017 (ICNAAM 2017)
red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 1978 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2018, pp. 470051-1 – 470051-4,
doi: 10.1063/1.5044121,  ISBN: 978-0-7354-1854-7.
4. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
Limit theorems for a Markov Model of Autoregulated Gene Expression International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2018 (ICNAAM 2018)
red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (vol. 2116 of AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2019, pp. 450055-1 – 450055-4,
doi: 10.1063/1.5114522,  ISBN: 978-0-7354-1854-7.
5. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
On the Connection between Exponential Ergodicity of a Piecewise Deterministic Markov Process and the Chain Given by its Post-jump locations International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2020, accepted for publication,
ISBN: 978-0-7354-1854-7.
6. D. Czapla, K. Horbacz,
H. Wojewódka-Ściążko
On the continuous dependence of the stationary distribution of a piecewise deterministic Markov process on its jump intensity International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2019 (ICNAAM 2019) red. T. Simos oraz C. Tsitouras, AIP Publishing (AIP Conference Proceedings), Melville, New York, 2020, accepted for publication,
ISBN: 978-0-7354-1854-7.

 

return to top