Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Anna Szczerba-Zubek

Anna Szczerba-Zubek
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Profesor Uczelni

Pracownicy dydaktyczni

Dydaktyka Informatyki

347

(32) 359 20 36

anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

0000-0001-7226-2550

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
 • Dyrektor kierunku: Matematyka
 • Przewodnicząca Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka 
 • Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Informatyka w szkole ponadpodstawowej
 • Opiekun praktyk pedagogicznych z informatyki
 • Opiekun merytoryczny w zakresie Informatyki w Studenckim Kole Nauczycieli Matematyki i Informatyki
 • Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
CV CV

Wykształcenie

Doktorat
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (14 września 2004)

 • Rozprawa doktorska:  Schematy relacyjne macierzy sprzężonych
 • Promotor: dr hab. Mieczysław Kula
 • Recenzenci: prof. dr hab. Anna Romanowska, dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ

Magisterium
Magister matematyki (specjalność: informatyczna), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (18 czerwca 1998)

 • Praca magisterska:  Uogólniony schemat relacyjny Johnsona
 • Promotor:  dr hab. Mieczysław Kula

Zatrudnienie

 • od 2020 r:  profesor uczelni/Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • od 2019 r. do 2020 r:  adiunkt/Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych 
 • od 2012 r. do 2019 r.:  starszy wykładowca/Instytut Matematyki
 • od 2004 r. do 2012 r.:  adiunkt/Instytut Matematyki  
 • od 2001 r. do 2004 r.:  asystent/Instytut Matematyki 
 • od 1998 r. do 1999 r.:  asystent/Instytut Matematyki
Plan zajęć Plan zajęć

Zajęcia odbywają się zdalnie na platformie MS Teams według planu.

2020/2021, semestr zimowy

Wtorek

8:00 – 9:30 Dydaktyka Informatyki I (wykład / konwersatorium)
9:45 – 11:15 Programy i gry edukacyjne (laboratorium)
11:30 – 13:00 Seminarium magisterskie
w dniach 6.10.2020; 3.11.2020; 12.01.2021

Środa

11:30 – 13:00 Matematyczne Metody Informatyki
(wykład /laboratorium)
13:00 – 14:30 konsultacje

Czwartek

8:00 – 12:00 Praktyka dydaktyczna z informatyki I (praktyka) SP10 Katowice

Piątek

8:45 – 11:00 Programy edukacyjne (laboratorium)

Sobota

11:30 – 13:00 Seminarium magisterskie
w dniach 10.10.2020; 28.11.2020
Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Anna Szczerba-Zubek Association schemes of conjugate matrices J. Stat. Plan. Inference (Print). Vol. 136, iss. 1 (2006), s. 270-281 
 

Monografie naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Janusz Morawiec, Piotr Janoska, Maria Górnioczek, Irena Wistuba, Adrian Bruckner, Natalia Cieślar, Erwin Kasparek, Joanna Samsel-Opalla, Aleksandra Kaptur, Anna Szczerba-Zubek, Damian Bruckner Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki: warsztaty red. Joanna Samsel Opalla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009,
ISBN: 978-83-226-1862-2.
 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. Anna Szczerba-Zubek Informatyczne kształcenie informatyka Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kształcenia Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006, s. 266-268
ISBN: 83-7271-371-5.
2. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Popularyzowanie matematyki w czasie zajęć pozalekcyjnych Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja „Matematyka dla wszystkich”(vol. 6), Bielsko-Biała, 2015, s. 135-145
ISBN: 978-83-944402-0-6.
3. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Programowanie na różnych etapach edukacyjnych Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016, s. 119-127
ISBN: 978-83-231-3585-2.
4. Natalia Cieślar, Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Programowanie w nauczaniu zintegrowanym Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017, s. 23-28
ISBN: 978-83-231-3854-9.
5. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Żyroskop i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja „Matematyka dla wszystkich”(vol. 7), Bielsko-Biała, 2018, s. 163-173
ISBN: 978-83-944402-1-3.
6. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Technologie Informacyjne w nauczaniu innych przedmiotów Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2018, s. 113-117
ISBN: 978-83-231-4049-8.
7. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Lego® Mindstorms® i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja „Matematyka dla wszystkich”(vol. 8), Bielsko-Biała, 2020, s. 157-166
ISBN: 978-83-944402-2-0.

return to top