Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Katarzyna Miś

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Asystent

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

338

(32) 258 29 76

katarzyna.mis@us.edu.pl

0000-0002-0375-6546

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktorat: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2020) “Uogólnione schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej”

promotor: dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ
recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Magisterium: magister matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2013) praca pt. Rozmyte struktury preferencji, promotor: dr hab. Michał Baczyński

Zatrudnienie w Instytucie Matematyki UŚ: asystent (od 2018)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology)
Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

11:30 – 13:00 Algorytmy i struktury danych (laboratorium) online
16:15 – 17:45 Seminarium z równań i nierówności funkcyjnych o wielu zmiennych s. 553 (online)

Wtorek

13:45 – 15:15 Matematyka
(Szkoła Języka i Kultury Polskiej)
online
15:30 – 17:00 Matematyka
(Szkoła Języka i Kultury Polskiej)
online

Środa

8:00 – 9:30 Algorytmy i struktury danych (konwersatorium)  Chorzów/online
9:45 – 11:15 Algorytmy i struktury danych (konwersatorium)  Chorzów/online
11:30 – 13:00 Matematyka dyskretna
(konwersatorium)
Chorzów/online
13:00 – 13:45 konsultacje online

Czwartek

13:00 – 13:45 konsultacje online
13:45 – 16:15 Wstęp do programowania
(laboratorium)
Chorzów/online

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. G. P. Dimuro, B. Bedregal, H. Bustince, A. Jurio, M. Baczyński, K. Miś QL-operations and QL-implication functions constructed from tuples (O,G,N) and the generation of fuzzy subsethood and entropy measures International Journal of Approximate Reasoning, 82 (2017),  170-192, doi:10.1016/j.ijar.2016.12.013.
2. K. Miś Directional monotonicity of fuzzy implications Acta Polytechnica Hungarica, 14 (5) (2017), 103-120,
doi:10.12700/APH.14.5.2017.5.7
.
3. K. Miś, M. Baczyński A note on “On special fuzzy implications” Fuzzy Sets and Systems, 359 (2019), 90-94, doi:10.1016/j.fss.2018.01.008.

Recenzowane materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, K. Miś Special and Inversely Special Properties of Fuzzy Implications In: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. EUSFLAT 2017, IWIFSGN 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, vol 642 (2018), 535-545,
doi: 10.1007/978-3-319-66824-6_47
2. M. Baczyński, K. Miś Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of R-implications In: Medina J. et al. (eds) Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations. IPMU 2018. Communications in Computer and Information Science, Springer, Cham, vol 853 (2018), 673 – 684,
doi:10.1007/978-3-319-91473-2_57.
3. K. Miś, M. Baczyński Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (eds), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, vol 11508 (2019), 304-313, doi:10.1007/978-3-030-20912-4_29.
4. P. Helbin, M. Baczyński, K. Miś Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications In: R. Halaš, M. Gagolewski, R. Mesiar R. (eds), New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, vol 981. (2019), 129-139, doi:10.1007/978-3-030-19494-9_12.
5. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic In: Proceedings of the 11th Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), Amsterdam: Atlantis Press (2019), 423-429, doi:10.2991/eusflat-19.2019.59
6. K. Miś, M. Baczyński Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct In: M. J. Lesot et al. (eds), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2020, Communications in Computer and Information Science, Springer, Cham, vol 1238 (2020) 775-787, doi:10.1007/978-3-030-50143-3_60 

Konferencje Konferencje

 

1. ISCAMI 2015 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 23 – 26 kwietnia 2015, Kocovce, Słowacja

 • Some remarks on fuzzy preference structures
2. FSTA 2016 (13th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 24 – 29 stycznia 2016, Liptovský Ján, Słowacja

 • QL-operators generated by aggregation functions (wspólnie z M. Baczyńskim)
3. ISCAMI 2016 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 12 – 15 maja 2016, Malenovice, Czechy

 • Directional monotonicity of aggregation functions
4.  ISFSUM 2017 (the 3rd International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling), 19 – 20 maja 2019, Rzeszów

 • Special and inversely special fuzzy implications (referat wygłoszony przez M. Baczyńskiego)
5. ISCAMI 2017 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics),
8 – 11 czerwca 2017, Malenovice, Czechy

 • Special and inversely special properties for different families of fuzzy implications 
6. EUSFLAT 2017 (The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology) 11 – 15 września 2017, Warszawa, Polska

 • Special and Inversely Special Properties of Fuzzy Implications (wspólnie z M. Baczyńskim)
 7. FSTA 2018 (The 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 29 stycznia – 2 lutego 2018, Liptovský Ján, Słowacja

 • Characterizations of some reasoning schemas through fuzzy connectives (wspólnie z M. Baczyńskim, W. Niemyską)
 • On fuzzy implications satisfying generalized hypothetical syllogism (referat wygłoszony przez W. Niemyską, wspólnie z M. Baczyńskim, W. Niemyską)
 8. ISCAMI 2018 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 10 – 13 maja 2018, Malenovice, Czechy

 • Some remarks on selected reasoning schemas in fuzzy logic
 9. IPMU 2018 (17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems), 11 – 15 czerwca 2018, Cádiz, Hiszpania

 • Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of
  R-implications (wspólnie z M. Baczyńskim)
 10. SFLA 2018 (4th European Summer School on Fuzzy Logic and Applications), 25 – 29 czerwca 2018, Bari, Włochy

 • Generalized schemes and rules of inference in fuzzy logic – Best Presentation Award
 11. ISCAMI 2019 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 16 – 19 maja 2019, Praga, Czechy

 • On Some Inference Schemas in Fuzzy Logic
 12. ISFSUM 2019 (the 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling), 23 – 24 maja 2019, Rzeszów

 • On Some Interpretations of Generalized Hypothetical Syllogism 
13.  ICAISC 2019 (the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing), 21 – 25 czerwca 2019, Zakopane

 • Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications (sesja plakatowa, wspólnie z M. Baczyńskim)
14. AGOP 2019 (10th International Summer School on Aggregation Operators), 1 – 4 lipca 2019, Olomouc, Czechy

 • Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications (referat wygłoszony przez P. Helbina, wspólnie z P. Helbinem, M. Baczyńskim)
15. EUSFLAT 2019 (11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology) , 9 – 13 września 2019, Praga, Czechy

 • Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic (wspólnie z M. Baczyńskim i P. Helbinem) – Best Student Paper Award
16. FSTA 2020 (15th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 26 – 31 stycznia 2020, Liptovský Ján, Słowacja

 • Application of fuzzy approximate reasoning for image customization (wspólnie z M. Baczyńskim)
17. IMPU 2020 (18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems), 15 – 19 czerwca 2020, Lizbona, Portugalia (online)

 • Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct (wspólnie z M. Baczyńskim)
 

Letnie Szkoły Instytutu Matematyki UŚ

 1. Podlesice, 22-26.09.2014
 2. Zawiercie, 19-21.10.2017
  • Monotoniczność kierunkowa implikacji rozmytych
 3. Brenna, 24-28.09.2018
  • Wybrane schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej
 4. Brenna, 23-27.09.2019

 

return to top