Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
asa
asa
Instytut Matematyki
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

dr Katarzyna Miś

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

e-mail:

Logo ORCID

Asystent

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Systemy inteligencji obliczeniowej

338

katarzyna.mis@us.edu.pl

0000-0002-0375-6546

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Doktorat: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2020) „Uogólnione schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej”

promotor: dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ
recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Magisterium: magister matematyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach (2013) praca pt. Rozmyte struktury preferencji, promotor: dr hab. Michał Baczyński

Zatrudnienie w Instytucie Matematyki UŚ: asystent (od 2018)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • EUSFLAT (European Society for Fuzzy Logic and Technology)
Plan zajęć Plan zajęć

Mój plan zajęć jest dostępny tutaj.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. G. P. Dimuro, B. Bedregal, H. Bustince, A. Jurio, M. Baczyński, K. Miś QL-operations and QL-implication functions constructed from tuples (O,G,N) and the generation of fuzzy subsethood and entropy measures International Journal of Approximate Reasoning, 82 (2017),  170-192, doi:10.1016/j.ijar.2016.12.013.
2. K. Miś Directional monotonicity of fuzzy implications Acta Polytechnica Hungarica, 14 (5) (2017), 103-120,
doi:10.12700/APH.14.5.2017.5.7
.
3. K. Miś, M. Baczyński A note on “On special fuzzy implications” Fuzzy Sets and Systems, 359 (2019), 90-94, doi:10.1016/j.fss.2018.01.008.
4.  K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin On functional equations and inequalities related to some reasoning schemes that involve fuzzy implications Fuzzy Sets and Systems, 441 (2022), 33-57,
doi:10.1016/j.fss.2021.08.014 

Recenzowane materiały konferencyjne

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. M. Baczyński, K. Miś Special and Inversely Special Properties of Fuzzy Implications In: J. Kacprzyk, E. Szmidt, S. Zadrożny, K. Atanassov, M. Krawczak (Eds.), Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. EUSFLAT 2017, IWIFSGN 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, vol 642 (2018), 535-545,
doi: 10.1007/978-3-319-66824-6_47
2. M. Baczyński, K. Miś Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of R-implications In: Medina J. et al. (eds) Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations. IPMU 2018. Communications in Computer and Information Science, Springer, Cham, vol 853 (2018), 673 – 684,
doi:10.1007/978-3-319-91473-2_57.
3. K. Miś, M. Baczyński Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications In: L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadeusiewicz, J. Żurada (eds), Artificial Intelligence and Soft Computing. ICAISC 2019. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham, vol 11508 (2019), 304-313, doi:10.1007/978-3-030-20912-4_29.
4. P. Helbin, M. Baczyński, K. Miś Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications In: R. Halaš, M. Gagolewski, R. Mesiar R. (eds), New Trends in Aggregation Theory. AGOP 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, vol 981. (2019), 129-139, doi:10.1007/978-3-030-19494-9_12.
5. K. Miś, M. Baczyński, P. Helbin Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic In: Proceedings of the 11th Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT 2019), Amsterdam: Atlantis Press (2019), 423-429, doi:10.2991/eusflat-19.2019.59
6. K. Miś, M. Baczyński Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct In: M. J. Lesot et al. (eds), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2020, Communications in Computer and Information Science, Springer, Cham, vol 1238 (2020) 775-787, doi:10.1007/978-3-030-50143-3_60 
7.  K. Miś, M. Baczyński On Some Functional Equations Related to Alpha Migrative t-conorms In: Joint Proceedings of the 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), and the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP),  Atlantis Press (2021), 570-574
doi:10.2991/asum.k.210827.075 
8.  K. Miś, M. Baczyński The Compositional Rule of Inference vs the Bandler-Kohout Subproduct: a Comparison of Two Standard Rules of Inference In: Position Papers of the 17th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki, D. Ślęzak (eds). ACSIS, Vol. 31, pages 19–26 (2022),
doi:10.15439/2022F222
9.  K. Miś Construction of Fuzzy Implications from the Bandler-Kohout Subproduct In: Ciucci D. et al. (eds), Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. IPMU 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1601. Springer, Cham (2022),
doi:10.1007/978-3-031-08971-8_19

Konferencje Konferencje

 

1. ISCAMI 2015 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 23 – 26 kwietnia 2015, Kocovce, Słowacja

 • Some remarks on fuzzy preference structures
2. FSTA 2016 (13th Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 24 – 29 stycznia 2016, Liptovský Ján, Słowacja

 • QL-operators generated by aggregation functions (wspólnie z M. Baczyńskim)
3. ISCAMI 2016 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 12 – 15 maja 2016, Malenovice, Czechy

 • Directional monotonicity of aggregation functions
4.  ISFSUM 2017 (the 3rd International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling), 19 – 20 maja 2019, Rzeszów

 • Special and inversely special fuzzy implications (referat wygłoszony przez M. Baczyńskiego)
5. ISCAMI 2017 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics),
8 – 11 czerwca 2017, Malenovice, Czechy

 • Special and inversely special properties for different families of fuzzy implications 
6. EUSFLAT 2017 (The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology) 11 – 15 września 2017, Warszawa, Polska

 • Special and Inversely Special Properties of Fuzzy Implications (wspólnie z M. Baczyńskim)
 7. FSTA 2018 (The 14th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 29 stycznia – 2 lutego 2018, Liptovský Ján, Słowacja

 • Characterizations of some reasoning schemas through fuzzy connectives (wspólnie z M. Baczyńskim, W. Niemyską)
 • On fuzzy implications satisfying generalized hypothetical syllogism (referat wygłoszony przez W. Niemyską, wspólnie z M. Baczyńskim, W. Niemyską)
 8. ISCAMI 2018 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 10 – 13 maja 2018, Malenovice, Czechy

 • Some remarks on selected reasoning schemas in fuzzy logic
 9. IPMU 2018 (17th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems), 11 – 15 czerwca 2018, Cádiz, Hiszpania

 • Selected Properties of Generalized Hypothetical Syllogism Including the Case of
  R-implications (wspólnie z M. Baczyńskim)
 10. SFLA 2018 (4th European Summer School on Fuzzy Logic and Applications), 25 – 29 czerwca 2018, Bari, Włochy

 • Generalized schemes and rules of inference in fuzzy logic – Best Presentation Award
 11. ISCAMI 2019 (International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics), 16 – 19 maja 2019, Praga, Czechy

 • On Some Inference Schemas in Fuzzy Logic
 12. ISFSUM 2019 (the 4th International Symposium on Fuzzy Sets Uncertainty Modelling), 23 – 24 maja 2019, Rzeszów

 • On Some Interpretations of Generalized Hypothetical Syllogism 
13.  ICAISC 2019 (the 19th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing), 21 – 25 czerwca 2019, Zakopane

 • Different forms of generalized hypothetical syllogism with regard to R-implications (sesja plakatowa, wspólnie z M. Baczyńskim)
14. AGOP 2019 (10th International Summer School on Aggregation Operators), 1 – 4 lipca 2019, Olomouc, Czechy

 • Some Remarks on Generalized Hypothetical Syllogism and Yager’s Implications (referat wygłoszony przez P. Helbina, wspólnie z P. Helbinem, M. Baczyńskim)
15. EUSFLAT 2019 (11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology) , 9 – 13 września 2019, Praga, Czechy

 • Some Remarks on the Generalized Scheme of Reduction to Absurdity and Generalized Hypothetical Syllogism in Fuzzy Logic (wspólnie z M. Baczyńskim i P. Helbinem) – Best Student Paper Award
16. FSTA 2020 (15th International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications), 26 – 31 stycznia 2020, Liptovský Ján, Słowacja

 • Application of fuzzy approximate reasoning for image customization (wspólnie z M. Baczyńskim)
17. IMPU 2020 (18th International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems), 15 – 19 czerwca 2020, Lizbona, Portugalia (online)

 • Some Remarks on Approximate Reasoning and Bandler-Kohout Subproduct (wspólnie z M. Baczyńskim)
18. The 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association, the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology jointly with the AGOP, IJCRS, and FQAS conferences, 19 – 24 września 2021, Bratysława, Słowacja

 • On some functional equations related to alpha migrative t-conorms (wspólnie z M. Baczyńskim)

Letnie Szkoły Instytutu Matematyki UŚ

 1. Podlesice, 22-26.09.2014
 2. Zawiercie, 19-21.10.2017
  • Monotoniczność kierunkowa implikacji rozmytych
 3. Brenna, 24-28.09.2018
  • Wybrane schematy i reguły wnioskowania w logice rozmytej
 4. Brenna, 23-27.09.2019

 

return to top