Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Marcin Zygmunt

Marcin Zygmunt
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt dydaktyczny

Pracownicy dydaktyczni

Równania i nierówności funkcyjne

571

(32) 359 13 28

marcin.zygmunt@us.edu.pl

0000-0001-9060-1405

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

Posiadane dyplomy

19 VI 1996

 

Dyplom magistra matematyki

 

Tytuł rozprawy: ,,Wielomiany ortogonalne dwóch zmiennych”;

promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc.

28 VI 2000

 

Dyplom doktora nauk matematycznych

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Macierzowy Problem Momentów”;

promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc.


Historia zatrudnienia

01.10.2000 – 30.09.2001  adiunkt w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, oddz. w Krakowie
01.10.2001 – 30.09.2003  adiunkt w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
01.10.2003 – 30.09.2004  adiunkt w Instytucie Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
01.10.2005 – 30.09.2011  adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie
01.10.2013 – 30.06.2018  adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie
01.10.2018 – 30.09.2019  adiunkt w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
01.10.2019 –   obecnie  starszy wykładowca na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Plan zajęć - semestr letni 20/21 Plan zajęć - semestr letni 20/21

Poniedziałek

11:30 – 13:00 Warsztaty Olimpijskie live on-line
13:00 – 13:45 konsultacje    live on-line
16:15 – 18:00 Seminarium (Równ. i Nierów. Funk. w.zm)   live on-line

Wtorek

  8:00 – 9:30 Matematyka cz.2 (wykład) W4-FM-S1-2-20-08 & W4-BF-S1-2-20-06 live on-line
11:30 – 13:00 Matematyka cz.2 (konwersatorium) gr.2 W4-FM-S1-2-20-08 & W4-BF-S1-2-20-06, gr.2 live on-line
13:45 – 15:15 Matematyka cz.2 (konwersatorium) gr.1 W4-FM-S1-2-20-08 & W4-BF-S1-2-20-06, gr.1 live on-line

Środa

  8:00 – 9:30 Seminar I (konwersatorium) W4-MT-S2-20-SEMIIW live on-line

Czwartek

  8:00 – 9:30 Analiza Szkolna II (konwersatorium), gr.2 W4-MT-S1-20-ANSII, gr.2 live on-line (tyg. parzyste)
13:00 – 13:45 konsultacje    live on-line
13:45 – 15:15 Seminarium dyplomowe II (seminarium) W4-MT-S1-20-SEMI live on-line (tyg. nieparzyste)

Piątek

16:45 – 18:15 Projekt Zespołowy (seminarium) W4-MT-N2-20-PZES /nstacj. II st./ live on-line

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

10. K.J.Kapcia, R.Lemański, M.J.Zygmunt Extended Falicov–Kimball model: Hartree–Fock vs DMFT approach J. Phys.: Condens. Matter, 33 (2020), 6, open access 065602,
doi: 10.1088/1361-648X/aba981.
9. M.J.Zygmunt Matrix orthogonal polynomials with respect to a non-symmetric matrix of measures Opuscula Math., 36 (2016), 3, 409-423,
doi: 10.7494/OpMath.2016.36.3.409.
8. M.J.Zygmunt Non symmetric random walk on infinite graph Opuscula Math., 31 (2011), 4, 669-674,
doi: 10.7494/OpMath.2011.31.4.669.
7. H.Dette, B.Reuther, W.J.Studden, M.J.Zygmunt Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix SIAM J. Matrix Anal. Appl., 29 (2006), 1, 117-142,
doi: 10.1137/050638230.
6. M.J.Zygmunt Matrix orthogonal polynomials and continued fractions Linear Alg. Appl., 340 (2002), 1-3, 155-168,
doi: 10.1016/S0024-3795(01)00421-9.
5. M.J.Zygmunt General Chebyshev polynomials and discrete Schrödinger operators J. Phys. A: Math. Gen., 48 (2001), 34, 10613-10616,
doi: 10.1088/0305-4470/34/48/324.
4. P.Śniady, M.J.Zygmunt The U(1)-invariance of field theories J. Math. Phys., 47 (2000), 7, 4604-4606,
doi: 10.1063/1.533366.
3. W.Stępniewski, M.J.Zygmunt Methane oxidation in homogenous soil covers of landfill: a finite-element analysis of the influence of gas diffusion coefficient Int. Agrophysics, 14 (2000), 4 , 449-456, ISSN : 0236-8722
2. M.J.Zygmunt Recurrence Formula for Polynomials of Two Variables, Orthogonal with Respect to Rotation Invariant Measures Constr. Approx., 15 (1999), 301-309,
doi: 10.4064/sm-116-2-197-206.
1. M.J.Zygmunt Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix Studia Math., 116 (1995), 197-206,
doi: 10.4064/sm-116-2-197-206.

 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. M.J.Zygmunt Jacobi Block Matrices with Constant Matrix Terms Spectral Methods for Operators of Mathematical Physics red. J.Janas, P.Kurasov, S.Naboko, Operator Theory: Advances and Applications (154), Springer Basel AG, Basel, 2004, 233-238
doi: 10.1007/978-3-0348-7947-7,  ISBN: 978-3-0348-9632-0, (eBook: ISBN 978-3-0348-7947-7).

return to top