Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Marcin Zygmunt

Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt dydaktyczny

Pracownicy dydaktyczni

Równania i nierówności funkcyjne

571

(32) 359 13 28

marcin.zygmunt@us.edu.pl

0000-0001-9060-1405

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
Przewodniczący Jury
Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM)
CV CV

Posiadane dyplomy

19 VI 1996

 

Dyplom magistra matematyki

 

Tytuł rozprawy: ,,Wielomiany ortogonalne dwóch zmiennych”;

promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc.

28 VI 2000

 

Dyplom doktora nauk matematycznych

 

Tytuł rozprawy doktorskiej: ,,Macierzowy Problem Momentów”;

promotor: prof. dr hab. Ryszard Szwarc.


Historia zatrudnienia

1 X 2000 – 30 IX 2001  adiunkt w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, oddz. w Krakowie
1 X 2001 – 30 IX 2003  adiunkt w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
1 X 2003 – 30 IX 2004  adiunkt w Instytucie Matematyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej
1 X 2005 – 30 IX 2011  adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie
1 X 2013 – 30 VI 2018  adiunkt na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo–Hutniczej im. S.Staszica w Krakowie
1 X 2018 – 30 IX 2019  adiunkt w Instytucie Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
1 X 2019 –   obecnie  adiunkt dydaktyczny na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Plan zajęć - semestr letni 2021/22 Plan zajęć - semestr letni 2021/22

Poniedziałek

  13:00 – 13:45   konsultacje p. 571
  16:15 – 18:00   Seminarium (Równania i Nierówn. Funkc. Wielu Zm.) s. 553

Wtorek

  8:00 – 11:15   Matematyka (dla biofiz. i fiz.med.) W4-BF-S1-2-20-06 i W4-FM-S1-2-20-08 s. A/1/05 (Chorzów)
  13:00 – 13:45   konsultacje p. 571
  16:15 – 18:00   Seminarium (Równania Funkcyjne) s. 553

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

10. K.J.Kapcia, R.Lemański, M.J.Zygmunt Extended Falicov–Kimball model: Hartree–Fock vs DMFT approach J. Phys.: Condens. Matter, 33 (2020), 6, open access 065602,
doi: 10.1088/1361-648X/aba981.
9. M.J.Zygmunt Matrix orthogonal polynomials with respect to a non-symmetric matrix of measures Opuscula Math., 36 (2016), 3, 409-423,
doi: 10.7494/OpMath.2016.36.3.409.
8. M.J.Zygmunt Non symmetric random walk on infinite graph Opuscula Math., 31 (2011), 4, 669-674,
doi: 10.7494/OpMath.2011.31.4.669.
7. H.Dette, B.Reuther, W.J.Studden, M.J.Zygmunt Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix SIAM J. Matrix Anal. Appl., 29 (2006), 1, 117-142,
doi: 10.1137/050638230.
6. M.J.Zygmunt Matrix orthogonal polynomials and continued fractions Linear Alg. Appl., 340 (2002), 1-3, 155-168,
doi: 10.1016/S0024-3795(01)00421-9.
5. M.J.Zygmunt General Chebyshev polynomials and discrete Schrödinger operators J. Phys. A: Math. Gen., 48 (2001), 34, 10613-10616,
doi: 10.1088/0305-4470/34/48/324.
4. P.Śniady, M.J.Zygmunt The U(1)-invariance of field theories J. Math. Phys., 47 (2000), 7, 4604-4606,
doi: 10.1063/1.533366.
3. W.Stępniewski, M.J.Zygmunt Methane oxidation in homogenous soil covers of landfill: a finite-element analysis of the influence of gas diffusion coefficient Int. Agrophysics, 14 (2000), 4 , 449-456, ISSN : 0236-8722
2. M.J.Zygmunt Recurrence Formula for Polynomials of Two Variables, Orthogonal with Respect to Rotation Invariant Measures Constr. Approx., 15 (1999), 301-309,
doi: 10.4064/sm-116-2-197-206.
1. M.J.Zygmunt Matrices measures and random walks with a block tridiagonal transition matrix Studia Math., 116 (1995), 197-206,
doi: 10.4064/sm-116-2-197-206.

 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. M.J.Zygmunt Jacobi Block Matrices with Constant Matrix Terms Spectral Methods for Operators of Mathematical Physics red. J.Janas, P.Kurasov, S.Naboko, Operator Theory: Advances and Applications (154), Springer Basel AG, Basel, 2004, 233-238
doi: 10.1007/978-3-0348-7947-7,  ISBN: 978-3-0348-9632-0, (eBook: ISBN 978-3-0348-7947-7).

return to top