Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
asa
asa
Instytut Matematyki

dr Wojciech Bielas

Wojciech Bielas
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Teoria Mnogości i Topologia

536

(32) 359 20 92

wojciech.bielas@us.edu.pl

0000-0002-4903-4872

 

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
CV CV

W roku 2008 ukończyłem studia na kierunku Matematyka, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pod tytułem O twierdzeniu Talagranda na temat podmiar na algebrach Boole’a napisałem pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka.

W roku 2014 obroniłem pracę doktorską pod tytułem Łańcuchy w przestrzeniach topologicznych i kratach napisaną również pod kierunkiem prof. dr. hab. Aleksandra Błaszczyka.

Plan zajęć Plan zajęć

Mój aktualny plan zajęć dydaktycznych dostępny jest na tej stronie.

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Wojciech Bielas, Andrzej Kucharski, Szymon Plewik

Inverse limits which are P-spaces

Topology and its Applications, 312(2022), Paper No. 108064, DOI: 10.1016/j.topol.2022.108064, https://arxiv.org/abs/2107.09386
2. Wojciech Bielas

A Separately Continuous Function Not Somewhat Continuous

Annales Mathematicae Silesianae, ahead of print, DOI: 10.2478/amsil-2021-0013, https://arxiv.org/abs/2107.03790

3. Wojciech Bielas, Andrzej Kucharski, Szymon Plewik The Niemytzki plane is κ-metrizable

Mathematica Bohemica, 146(2021), 4, 457–469, DOI: 10.21136/MB.2021.0177-19, https://arxiv.org/abs/1911.09871

4. Wojciech Bielas, Wiesław Kubiś, Marta Walczyńska Homogeneous probability measures on the Cantor set J. Math. Anal. Appl., 479(2019), 2, 2076–2089, DOI:  10.1016/j.jmaa.2019.07.041
5. Wojciech Bielas, Szymon Plewik On RC-spaces Arab. J. Math., 9(2020), 83–88, DOI: 10.1007/s40065-018-0233-5
6. Wojciech Bielas, Szymon Plewik, Marta Walczyńska On the center of distances European Journal of Mathematics, 4(2018), 2, 687–698, DOI: 10.1007/s40879-017-0199-4
7. Wojciech Bielas An example of a rigid kappa-superuniversal metric space Topology Appl., 208(2016), 127–142, DOI: 10.1016/j.topol.2016.05.010
8. Wojciech Bielas, Aleksander Błaszczyk Topological representation of lattice homomorphisms Topology Appl., 196(2015), Part B, 362–378, DOI: 10.1016/j.topol.2015.05.010
9. Wojciech Bielas, Michał Morayne, Tomasz Słonka, Arnold W. Miller Generating Borel measurable mappings with continuous mappings Topology Appl., 160(2013), 12, 1439–1443, DOI: 10.1016/j.topol.2013.05.019

return to top