Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Anna Rzepka

Anna Rzepka
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

Algebra i Teoria Liczb

551

(32) 359 21 94

anna.rzepka@us.edu.pl

0000-0001-6670-5474

Pełnione funkcje Pełnione funkcje

Członek Rady dydaktycznej kierunku matematyka

Członek Zespołu do spraw jakości kształcenia na kierunku matematyka

CV CV

Magister matematyki: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2010 r.), praca magisterska p.t. Arithmetic properties of polynomial rings over finite fields (promotor: dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ)

Doktor nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka: Uniwersytet Śląski w Katowicach (2014 r.), rozprawa doktorska p.t. On the structure of immediate extensions of valued fields (promotor: prof. Franz-Viktor Kuhlmann)

Zatrudnienie: Instytut Matematyki UŚ, adiunkt od 2014 r.

Plan zajęć Plan zajęć

Poniedziałek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Wtorek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Środa

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Czwartek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

Piątek

8:00 – 9:30 nazwa (wykład / konwersatorium) sala

 

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. P. Cubides Kovacsics, F.-V. Kuhlmann, A. Rzepka On valuation independence and defectless extensions of valued fields Journal of Algebra, 555 (2020), 69-95,
doi: j.jalgebra.2020.02.021
2. A. Blaszczok Distances of elements in valued field extensions Manuscripta Mathematica, 159 (2019), 397-429,
doi: s00229-018-1100-6
3. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Counting the number of distinct distances of elements in valued field extensions Journal of Algebra, 509 (2018), 192-211,
doi: 10.1007/s00229-018-1100-6, arxiv: 1705.09541

4. A. Blaszczok Infinite towers of Galois defect extensions of Kaplansky fields Annales Mathematicae Silesianae, 32 (2018), 65-78,
doi: 10.1515/amsil-2017-0012
5. A Blaszczok, F.-V. Kuhlmann On maximal immediate extensions of valued fields Mathematische Nachrichten,
290 (2017), 7-18,
doi: 10.1002/mana.201500073
6. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Corrections and notes to „Value groups, residue fields and Bad places of rational function fields Trans. Amer. Math. Soc., 367 (2015), 4505-4515,
doi: 10.1090/S0002-9947-2015-06452-6,
arxiv: 1003.5685
.
7. A. Blaszczok, F.-V. Kuhlmann Algebraic independence of elements in immediate extensions of valued fields Journal of Algebra,
425 (2015), 179-214,
doi: 10.1016/j.jalgebra.2014.10.050,
arxiv: 1304.1381
8. A. Blaszczok An elementary proof of the d-th power reciprocity law over function fields Annales Mathematicae Silesianae, 25  (2011), 49-58, [pdf].

Recenzowane materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. A. Blaszczok Infinite towers of Artin-Schreier defect extensions of rational function fields Valuation Theory in Interaction red. Antonio Campillo, Franz-Viktor Kuhlmann, Bernard Teissier, EMS Series of Congress Reports, 2014, 16-54,
doi: 10.4171/149-1/3,  ISBN: 978-3-03719-149-1, [pdf]
.

 

return to top