Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

asa
asa
Instytut Matematyki

dr Anna Szczerba-Zubek

Anna Szczerba-Zubek
Stanowisko:

Grupa:

Specjalność:

Pokój:

Telefon:

e-mail:

Logo ORCID

Adiunkt

Pracownicy dydaktyczni

Dydaktyka Informatyki

347

(32) 359 20 36

anna.szczerba-zubek@us.edu.pl

Pełnione funkcje Pełnione funkcje
  • Dyrektor kierunku studiów: Matematyka
  • Członek Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka (Zastępca Przewodniczącego)
  • Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Informatyka w szkole ponadpodstawowej
  • Opiekun praktyk pedagogicznych z informatyki
  • Opiekun merytoryczny w zakresie Informatyki w Studenckim Kole Nauczycieli Matematyki i Informatyki
  • Juror w Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków
CV CV

Doktorat
Doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (14 września 2004 r.)

Rozprawa doktorska

Promotor

Recenzenci

Schematy relacyjne macierzy sprzężonych

dr hab. Mieczysław Kula

prof. dr hab. Anna Romanowska, dr hab. Andrzej Sładek, prof. UŚ

 

Magisterium
Magister matematyki (specjalność: informatyczna), Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (18 czerwca 1998)

Praca magisterska

Promotor

Uogólniony schemat relacyjny Johnsona

dr hab. Mieczysław Kula

 

Zatrudnienie

od 2019 r. do nadal

od 2012 r. do 2019 r.

od 2004 r. do 2012 r.

od 2001 r. do 2004 r.

od 1998 r. do 1999 r.

adiunkt/Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

starszy wykładowca/Instytut Matematyki

adiunkt/Instytut Matematyki

asystent/Instytut Matematyki

asystent/Instytut Matematyki

 

Plan zajęć Plan zajęć

Zajęcia od 11 marca 2020 odbywają się zdalnie na platformie MS Teams lub Moodle według planu.

2019/2020, semestr letni

Poniedziałek

11:00 – 12:30 Podstawy edukacji matematycznej w nauczaniu początkowym (konwersatorium)

Wtorek

8:00 – 9:30 Dydaktyka Informatyki II (wykład / konwersatorium)
9:45 – 11:15 TI w pracy pedagogicznej (laboratorium)

Czwartek

9:00 – 12:00 Praktyka dydaktyczna z informatyki II (warsztaty)

Publikacje Publikacje

Artykuły naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Anna Szczerba-Zubek Association schemes of conjugate matrices J. Stat. Plan. Inference (Print). Vol. 136, iss. 1 (2006), s. 270-281 
 

Monografie naukowe

Lp. Autorzy Tytuł Dane bibliograficzne

1. Janusz Morawiec, Piotr Janoska, Maria Górnioczek, Irena Wistuba, Adrian Bruckner, Natalia Cieślar, Erwin Kasparek, Joanna Samsel-Opalla, Aleksandra Kaptur, Anna Szczerba-Zubek, Damian Bruckner Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki: warsztaty red. Joanna Samsel Opalla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2009,
ISBN: 978-83-226-1862-2.
 

Materiały konferencyjne / rozdziały w monografiach naukowych

Lp. Autorzy Tytuł rozdziału Tytuł całości Dane bibliograficzne

1. Anna Szczerba-Zubek Informatyczne kształcenie informatyka Informatyczne przygotowanie nauczycieli: kompetencje i standardy kształcenia Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2006, s. 266-268
ISBN: 83-7271-371-5.
2. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Popularyzowanie matematyki w czasie zajęć pozalekcyjnych Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 6), Bielsko-Biała, 2015, s. 135-145
ISBN: 978-83-944402-0-6.
3. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Programowanie na różnych etapach edukacyjnych Informatyka w edukacji: kształcenie informatyczne i programowanie dla wszystkich uczniów red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2016, s. 119-127
ISBN: 978-83-231-3585-2.
4. Natalia Cieślar, Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Programowanie w nauczaniu zintegrowanym Informatyka w edukacji: wokół nowej podstawy informatyki red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2017, s. 23-28
ISBN: 978-83-231-3854-9.
5. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Żyroskop i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 7), Bielsko-Biała, 2018, s. 163-173
ISBN: 978-83-944402-1-3.
6. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Technologie Informacyjne w nauczaniu innych przedmiotów Informatyka w edukacji: myśl komputacyjnie! red. Anna Beata Kwiatkowska, Maciej M. Sysło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2018, s. 113-117
ISBN: 978-83-231-4049-8.
7. Jolanta Sobera, Anna Szczerba-Zubek Lego® Mindstorms® i figury geometryczne Współczesne problemy nauczania matematyki red. Edyta Juskowiak, Henryk Kąkol, Fundacja “Matematyka dla wszystkich”(vol. 8), Bielsko-Biała, 2020, s. 157-166
ISBN: 978-83-944402-2-0.

return to top