Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Instytut Nauk o Kulturze

PATENT Preparat grzybobójczy

15.04.2020 - 14:45 aktualizacja 22.05.2020 - 14:02
Redakcja: an

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dnia 10 grudnia 2019 r. udzielił patentu na wynalazek pt.: Preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych i archiwalnych [Fungicidal preparation, preferably for conservation of the library and archive materials].

Zgłoszenie oznaczono numerem: P. 425468 [WIPO ST 10/C PL425468].

Zgłaszający: dr Agnieszka Bangrowska, dr hab. Robert Musioł.

„Przedmiotem zgłoszenia jest preparat grzybobójczy, zwłaszcza do konserwacji materiałów bibliotecznych lub archiwalnych, charakteryzujący się tym, że zawiera co najmniej jedną substancję aktywną, rozpuszczoną w rozpuszczalniku z dodatkiem co najmniej jednej substancji ułatwiającej penetrację, to jest wnikanie, wchodzenie w głąb struktury materiału. Substancje aktywne są to związki wybrane spośród: 4-hydroksy-2-metylochinolina, 4-chloro-3-metylochinolina, kwas 5-bromo-8-hydroksy-7-karboksychinaldynowy. Tak otrzymane roztwory nadają się korzystnie do stosowania poprzez kąpiele, spryskiwanie, smarowanie, tamponowanie czy metodę przekładek”.

Szczegółowe informacje na temat patentu dostępne są na stronie Urzędu Patentowego: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/P.425468

return to top