Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Wydanie specjalne czasopisma Minerals pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”

03.08.2020 - 08:25 aktualizacja 04.08.2020 - 08:49
Redakcja: lukaszmalarzewski

W imieniu czasopisma Minerals serdecznie zapraszamy do udziału w wydaniu specjalnym pt. „Geochemistry and Mineralogy of Coal-Bearing Rocks”. Skały te, składające się z szerokiego spektrum osadów o zmiennej zawartości materii organicznej, są częścią dużych sekwencji geologicznych o różnym stopniu uwęglenia. Eksploatacja węgla prowadzi jednocześnie do wydobywania dużych ilości skał węglonośnych. Jedynie niewielki procent tych skał jest wykorzystywany jako surowiec do takich celów jak budowa dróg i budynków. Pozostała część jest deponowana na składowiskach. Ta praktyka, stosowana na całym świecie, powoduje liczne konsekwencje środowiskowe, ponieważ reaktywna materia organiczna w skałach węglonośnych jest podatna na utlenianie, biodegradację i samozagrzewanie. W procesach tych powstają organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia emitowane do powietrza lub wypłukiwane do wód i gleby. Utlenianie siarczków tworzy kwaśne warunki sprzyjające mobilizacji toksycznych metali ze skał węglonośnych. Wraz z chlorkami, azotanami i siarczanami są wymywane i stanowią poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Długotrwałe składowanie skał węglonośnych wpływa na krajobraz regionów górniczych i zagraża mieszkającym w ich pobliżu mieszkańcom.

Tematyka wydania specjalnego obejmuje mineralogię, geochemię i petrologię skał węglonośnych o różnym stopniu uwęglenia, procesy ich powstawania od momentu sedymentacji, ewolucję termiczną i procesy wtórne, takie jak wietrzenie, przemiany zachodzące w składowiskach odpadów górnictwa węglowego, nowo powstałe fazy, wpływ składowania tych odpadów na środowisko i zdrowie, rekultywację składowisk oraz odzysk surowców z odpadów.

Redaktorzy:
prof. dr hab. Monika J. Fabiańska,
dr hab.  Magdalena Misz-Kennan (prof. UŚ)
dr hab. Justyna Ciesielczuk (prof. UŚ)

termin: 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/minerals/special_issues/GMCBR

GMCBR-Flyer.pdf

return to top