Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Instytut Nauk o Ziemi

Dawna mapa, nowe możliwości – cyfrowa adaptacja Mapy geomorfologicznej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (1: 50 000)

19.10.2020 - 08:46 aktualizacja 15.03.2021 - 12:25
Redakcja: szczepansamulewicz

W czasopiśmie Journal of Maps ukazał się artykuł autorstwa dr. Bartłomieja Szypuły pt. „Digital adaptation of the Geomorphological Map of Upper Silesian Industrial Region, Poland (1:50,000) – old map new possibilities”.

W artykule omówiono etapy cyfrowej adaptacji drukowanej wersji Mapy geomorfologicznej GOP 1:50 000 z 1959 roku. Zwrócono uwagę na trudności i błędy, które wystąpiły w trakcie prac (niekompatybilność sąsiednich arkuszy, problemy z rozróżnieniem czy brak niektórych form terenu, brak informacji o układzie współrzędnych). W efekcie uzyskano geobazę z 30 warstwami wektorowymi, przedstawiającą wszystkie formy rzeźby występujące na oryginalnej mapie.

Wyjątkowość tej mapy wynika z umieszczonych na niej licznych form antropogenicznych, ponieważ powierzchnia przedstawionego obszaru została bardzo silnie przekształcona przez gospodarczą działalność człowieka. Postanowiono porównać zarejestrowane formy antropogeniczne z innymi okresami tj. z rokiem 1890, 1993 i 2014. W efekcie udało się prześledzić ich przestrzenne i ilościowe zmiany. Ogółem w latach 1890–2014 liczba form antropogenicznych na badanym terenie wzrosła o 25-1000%. Obecnie najpowszechniejszymi formami są równie antropogeniczne.

Z treścią artykułu można zapoznać się pod linkiem: https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1800528

return to top